Skriv til Maryam

NB: Brevskrivningskampagnen er glædeligvis afsluttet, da Maryam blev løsladt den 1. august 2017.

Maryam Naghash Zargaran (også kendt som ‘Nasim’), som er tidligere muslim, blev tilbageholdt den 15. januar 2013 og efterfølgende idømt fire års fængsel ved Revolutionsdomstolen i Teheran for “Propaganda mod det islamiske regime og undergravelse af statens sikkerhed”. Hun begyndte at afsone fængselsstraffen i juli 2013.

Hun er i realiteten dømt på grund af hendes deltagelse i gudstjenester i undergrundskirken i Iran, bestående af muslimer der er konverteret til den kristne tro.

Et brev vil være til stor opmuntring for Maryam. Hun afsoner dommen, blot fordi hun frimodigt bekender sin tro på Jesus og lever den ud i praksis.

1. Klik her for at downloade brevet

2. Skriv evt. en lille personlig hilsen til hende. Den må ikke være kritisk over for Iran.

3. Underskriv brevet.

4. Send det til Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 København NV. Så videresender vi det til fængslet.

Vi skal have modtaget dit brev senest 15. august 2017, så Maryam kan blive opmuntret af din hilsen i den sidste tid af hendes fængsling.

Klik her for at læse brevet på dansk…

Maryam er løsladt, men anklages på ny

Glæden, der ellers skulle have været stor oven på Maryam løsladelse fra det berygtede Evin-fængsel i Iran den 1. august, risikerer nu at drukne i nye anklager.

Maryams fængselsstraf forlænges

Venner af den kristne fange Maryam Naghash Zargaran fortæller, at hendes fængselsdom er blevet forlænget med 42 dage for at kompensere for den tid, hun har tilbragt uden for fængslet…

Maryam sendt tilbage til Evin-fængslet i Iran

Maryam Naghash Zargaran (også kendt som 'Nasim') vendte tilbage til kvindefløjen i Evin-fængslet mandag den 27. juni.  Anklageren havde nægtet at forlænge hendes midlertidige løsladelse, som hun havde fået for…

Jesus mødte iransk ayatollah-elev i en drøm

Før drømmen havde han under sine islamstudier ’tilfældigvis’ fundet et eksemplar af Det Nye Testamente på et bibliotek, og det, han læste, satte sig spor i hans liv – han…