Videoer og podcast om forfulgte kristne og mission blandt unåede

Podcast: Andrew Brunson #1

Efter at have været missionær 23 år i Tyrkiet blev Andrew Brunson fængslet 2016 – 2018. Her fortæller Andrew Brunson sammen med sin hustru historien, ikke mindst om hvordan han kæmpede med troen i fængslet, tvivlede og endda overvejede selvmord. Men historien ender godt. Gud genopbyggede Andrew og brugte fængslingen til at rejse kristne op over hele verden der bad for Tyrkiet. Mens Andrew sad i fængsel orienterede Dansk Europamission den danske offentlighed om fængslingen af Andrew Brunson, opfordrede til forbøn og til at danskere kunne sende breve til det tyrkiske indenrigsministerium med appel om løsladelse.

Podcast: Andrew Brunson #2

Efter at have været missionær 23 år i Tyrkiet blev Andrew Brunson fængslet 2016 – 2018. Her fortæller Andrew Brunson sammen med sin hustru historien, ikke mindst om hvordan han kæmpede med troen i fængslet, tvivlede og endda overvejede selvmord. Men historien ender godt. Gud genopbyggede Andrew og brugte fængslingen til at rejse kristne op over hele verden der bad for Tyrkiet. Mens Andrew sad i fængsel orienterede Dansk Europamission den danske offentlighed om fængslingen af Andrew Brunson, opfordrede til forbøn og til at danskere kunne sende breve til det tyrkiske indenrigsministerium med appel om løsladelse.

Missionsbefalingen fra Jesus er klar!

Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Missionsbefalingen fra Jesus er klar – den kan du handle på, sammen med os.

Evangeliet tilbage til Tyrkiet

Der har i mange år været et stigende pres på muslimer, som konverterer til den kristne tro og mod evangelisering i Tyrkiet. 65 missionærfamilier blev udvist fra landet, og det medførte et stort hul i den Tyrkiske kirke. Antallet af Tyrkere, som søger svar i den kristne tro, er nu stigende. Denne udvikling støttes bla. ved udrustning af nye ledere, som kan imødekomme den store åndelige søgen.

Vidnesbyrd fra Centralasien

Muslimer spurgte en kristen pige ”Hvorfor er du kristen?” Og hvad skulle hun svare? Hun var i et overvejende muslimsk land i Centralasien og var vokset op i et kristent hjem. Men hun tvivlede på, om den kristne tro var sand. Hun spurgte derfor Gud og fik svar. Hun fortæller hendes trosrejse og siger bl.a. at, “Gud åbenbarede et vers for mig – at kun Jesus elsker mig så højt, at han kom og døde for mig.”

Nysgerrig på andre kulturer?

Stefan fortæller om hans nysgerrighed på andre kulturer, og hvordan hans personlige møde med andre etniciteter, har givet ham en kærlighed til deres hjemland.

Hvordan skal de høre, hvis ingen prædiker?

Sebastian Olesen fra Vollsmose fortællerom hans glæde ved at fortælle om Jesus og bede for folk, som ikke har hørt de gode nyheder før.

Hvad er global mission?

Camilla fortæller om hendes opfattelse af Global Mission. Hun opfordrer til at tænke den dobbeltrettede mission ind i vores syn på mission i den forfulgte verden.

Fællesskab gennem troen på trods af kulturforskelle

Kamilla fik et møde med en muslimsk mand og oplevede at de delte noget fælles større – på trods af deres forskellige tilgang og vinkel.

Sri Lanka 2018

Vidnesbyrd fra Srilankanere, som har modtaget hjælp, fra Dansk Europamissions givere.

Nødhjælp i Pakistan

En video om situationen i Pakistan samt hvordan Dansk Europamissions givere hjælper udsatte i landet.

Hjælp til selvhjælp til fattige pastorer

Norine og Andrew Brunson takker for forbøn

Video not available.
Før der gik storpolitik i Tyrkiets fængsling af præsten Andrew Brunson, var læsere af Dansk Europamissions blad, e-nyheder samt følgere på Instagram og Facebook begyndt at bede for ham. Desuden blev der sendt flere hundrede appelbreve til det tyrkiske indenrigsministerium med anmodning om at Andrew blev løsladt. I juli gæstede Norine og Andrew Brunson Danmark. I den forbindelse spiste Dansk Europamissions generalsekretær, Samuel Nymann Eriksen, frokost med ægteparret. I en video fra mødet siger Norine og Andrew tak.

Fars martyrdød stillede Rashin over for et valg

Rashin fra Iran fortæller i den rørende video:“Jeg ventede på, at min far kom hjem, for før han gik, havde han sagt: Sørg for at lave noget te til når jeg kommer tilbage. Men han kom aldrig tilbage.” Rashins far blev hængt for sin kristne tjeneste i Iran. Hun fortæller:“Jeg tænkte, at jeg ikke kunne overleve og fortsætte mit liv uden min far.Jeg måtte vælge, om jeg ville følge Kristus, ligesom min far havde gjort”, fortæller Rashin.

Bibler til fattige og forfulgte kristne

Sri Lanka: Menighed fik retshjælp og erstatning for ødelagt kirkebygning

En menneskemængde ødelagde en kirkebygning. Menigheden fik retshjælp og nogle af angrebsmændene blev idømt at betale erstatning til menigheden.

Sri Lanka: Kristen pige blev fritaget for at udføre buddhistiske ritualer i skolen

Hvad gør man, hvis ens barn tvinges til at udføre buddhistiske ritualer i skolen? I denne video ser man hvordan en pige, på grund af advokathjælp, fik lov til at bede til Jesus – i stedet for at deltage i buddhistiske ritualer i skolen.

Kirgisistan, Bishkek: Egehuset – gør udsatte børnehjemsbørn klar til et godt voksenliv

Kirgisistan, Karakol: Viden om sund kost og hygiejne redder liv

Sri Lanka: Forfulgte kristne gør en positiv forskel i lokalsamfundet

Hjælp til selvhjælp til fattige pastorer

Bibler til fattige og forfulgte kristne

Shelter for voldsramte, prositerede og trafikerede kvinder

Shelter for traffickerede kvinder: Majas historie

Shelter for traffickerede kvinder: Lauras historie