Syrien

Oplysninger om Syrien

Hovedreligion: Islam

Styreform: Republik

Hovedstad: Damaskus

Befolkning: 22 millioner

Antal kristne i alt: Anslået 450.000

Antal konvertitkristne: Anslået 20.000

Hvordan bliver kristne chikaneret, diskrimineret og forfulgt?

Kristne i Syrien nød før borgerkrigen, der begyndte i 2011, udstrakt frihed. Dengang var antallet af kristne omkring 1,2 millioner, mens det i 2019 var faldet til anslået 450.000.

Før borgerkrigen manglede de kristne ikke bibler, de kunne frit holde gudstjenester og møder, samt involvere sig i politik og samfundet i øvrigt. Siden Islamisk Stats og de islamiske fundamentalistiske oprørere indledte deres kamphandlinger, er mange kristne blevet tvunget til at flygte fra hus og hjem – blandt andet til de dele af Syrien, der er forholdsvis sikre. Dels de kurdisk kontrollerede områder i Nordsyrien, dels den østlige Assad-kontrollerede del af landet. Efter Islamisk Stat fra 2016 så småt begyndte at miste terræn, er kristne så småt begyndt at vende tilbage til det østlige Syrien.

Landet lider samtidig under en økonomisk krise, hvor den syriske lire er devalueret kraftigt, og nogle familieforsørgere er nødt til at have tre fuldtidsjob for at kunne forsørge deres familie. Det rammer både muslimske og kristne familier.

Islamisk Stats brutalitet får muslimer til at søge svar i den kristne tro

Krigen og den økonomiske krise har også sat sit præg på kirkerne, hvor nogle har mistet langt det meste af deres menighed – enten er medlemmerne døde eller rejst til udlandet. Men krigen har også givet muligheder for mission, og flere steder fortæller præsterne, at deres kirker igen er fyldte. Men nu er det i stedet tidligere muslimer, der sidder på rækkerne. De har ofte mødt Jesus gennem det nødhjælpsarbejde, som de tilbageværende kristne står forrest i.

Præster fortæller, hvordan muslimer er blevet frustreret over Islamisk Stats brutalitit, og overraskes af, hvordan de kristne deler nødhjælp ud til både kristne og muslimer. Anslået 20.000 muslimer er konverteret til den kristne tro under borgerkrigen. Deres antal kan langt fra opveje det store antal kristne, der har forladt landet i samme periode, men væksten er bemærkelsesværdig, da den har fundet sted midt i krigens uro.

Hvad gør Dansk Europamission

Borgerkrigen er ved at være slut i Syrien, men landet er stadig forarmet. Derfor er der stadig brug for nødhjælp. Kristne og andre udsatte nødhjælp i form af mad, varme tæpper, varmeovne og petroleum.

Nyt projekt: Al-Beshara

Al-Beshara, der driver et mediearbejde i Mellemøsten, er nu blevet tilknyttet Dansk Europamissions arbejde.