Testamente

Arv

Det er muligt at støtte Dansk Europamissions arbejde ved at betænke organisationen i sit testamente. Dette kan både du og dine medarvinger drage fordel af, da Dansk Europamission er fritaget for betaling af arveafgift ved modtagelse af arv. Dette betyder, at pengene der doneres, går ubeskåret til Dansk Europamissions arbejde. Dermed kan du, når du har forladt denne jord, stadig være med til at sikre, at forfulgte kristne får hjælp, og evangeliet bliver spredt i lukkede lande.

Hjælp til oprettelse af testamente

Vi tilbyder gerne rådgivning til at få tegnet et testamente. Derudover tilbyder vi at dække omkostningerne ved at få udarbejdet et testamente, hvor Dansk Europamission er betænkt.

Hvis De ønsker rådgivning, vil vi meget gerne hjælpe. Ring på 44 44 13 13 eller skriv til os på info@forfulgtekristne.dk

Du kan oprette gratis testamente online her…

30% metoden – mere til familien og den gode sag

I forbindelse med arv til nære slægtninge betales 15% i boafgift. Derudover skal der betales yderligere 25% i tillægsafgift, hvis arven gives til fjerne slægtninge. Dette betyder, at hvis en arv videregives til fjerne slægtninge, skal der betales boafgift samt tillægsafgift på samlet 36,25% af den samlede arv. Herunder gælder arv til forældre, søskende, niecer, nevøer m.fl.

Der kan derfor drages nytte af at indføre Dansk Europamission som medarving, da vi som godkendt efter ligningsloven ikke er underlagt bo- og tillægsafgiften jf. Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver §3 stk. 2.

Hvis der gives 30% af arven til den almennyttige organisation, under forudsætning af at organisationen betaler bo- og tillægsafgiften for resterende medarvinger, kan der drages nytte for både medarvinger og organisationen, såfremt at den samlede arvebeholdning overskrider 533.000 kr.

Eksempel 1:

En person videregiver en arv på 800.000 kr. til sin niece:

Samlet arv800.000 Kr.
Bo- og tillægsafgift290.000 Kr.
Udbetalt510.000 Kr.

Niecen får udbetalt 510.000 kr. efter at have betalt bo-og tillægsafgift.

Eksempel 2:

En person videregiver en arv på 800.000 kr. hvor 70% gives til en niece, og 30% til en almennyttig organisation, under forudsætning af, at organisationen betaler bo- og tillægsafgift for niecen

Samlet arv800.000 Kr.
Arv til Niece560.000 Kr.
Arv til organisation240.000 Kr.
Bo- og tillægsafgift203.000 Kr.
Udbetalt til organisation37.000 Kr.
Udbetalt til Niece560.000 Kr.

Niecen får udbetalt 560.000 kr. af arven, og organisationen får 37.000 kr. efter at have betalt bo- og tillægsafgiften.

Hvis De ønsker rådgivning, vil vi meget gerne hjælpe.

Ring på tlf.: 44 44 13 13 eller skriv til os på info@forfulgtekristne.dk