Menighedsplantning

Guds intention er ikke, at kristne skal være isolerede, men være en del af et kristent fællesskab. Det gælder i frie lande, men også i lande, hvor kristne risikerer forfølgelse.

Mens Europa bliver stadig mere sekulariseret er der i disse år i den muslimske verden interesse for den kristne tro og mennesker bliver kristne. Mange tiltrækkes af Jesus. Jesu budskab om tilgivelse og fjendekærlighed står i skarp kontrast til ekstremisters budskaber. Jesu mirakler bringer håb i en håbløs verden. Men hvor kirkens udfordring i Europa er mange europæerne ikke er interesserede i kristendom, er det ikke problemet i flere lande i Mellemøsten, Centralasien og Asien.

Her er udfordringen snarere, at søgende og nye troende bliver oplært i den kristne tro. At deres tro ikke blot bliver et fravalg af islam, men også et tilvalg. At deres bliver forankret i Bibelen, så den holder.

Derfor er Dansk Europamission involveret i menighedsplantning, så nye kristne får et fællesskab.

Teologisk uddannelse

I den forbindelse er teologisk uddannelse af præster og ledere afgørende. I de nye kirker i Mellemøsten, Centralasien og Asien har flere præster i bedste fald kun korte bibelskoleophold bag sig og i værste fald slet ingen teologisk uddannelse.

Derfor kan skævheder snige sig ind i forkyndelsen, menighederne kan blive usunde og til fals for egentlig vranglære der eksempelvis cirkulerer på Youtube.

Derfor har Dansk Europamissions forbedere og givere siden sikret, at 60 præster og ledere i overvejende muslimske lande har fået uddannelse på diplom- eller bachelorniveau. I øjeblikket får 80 præster og ledere uddannelse i teologi, men også kirkehistorie, ledelse, sjælesorg, etik, økonomi og andre emner.