Studerende

Udover nedenstående muligheder for at få hjælp til opgave- og specialeskrivning er der rige muligheder for unge for at engagere sig frivilligt, blandt andet i fokusgrupper og projektarbejde.

Et sjældent kig ind i den forfulgte kirke – for studerende

Dansk Europamission har personlig kontakt til flere pastorer og kirkeledere, der forfølges, ligesom forfølgelsen på verdensplan monitoreres. Studerende, der er interesserede i at skrive opgave om den forfulgte kirkes teologi og sociologi, kan derfor få inspiration til dataindsamling, problemformuleringer og evt. adgang til at interviewe forfulgte kristne, under forudsætning af, at de forfulgte kristne ikke udsættes for fare.

Mission i lande, der er lukket for traditionel mission

Et andet emne kan være en komparativ analyse af forskellen på mission i lande, der er åbne for traditionel mission, og lande, der er lukkede for traditionel mission. Der kunne eksempelvis laves casestudier og opstilles strategier, som missionærer kan anvende i lande, der er lukket for traditionel mission.

Forfulgte kristne og menneskerettigheder

Studerende kan også arbejde med forfulgte kristnes juridiske situation i spændingsfeltet mellem deres hjemlands forfatning, administrative praksisser og internationale konventioner. Herunder kan undersøges virkningen af forskellige strategier, som vestlige kristne kan anlægge i forsøg på at støtte de kristne, eksempelvis advokatbistand.

Projekter ved Dansk Europamissions sekretariat i København

Ønsker du som studerende at hjælpe de forfulgte og sprede Evangeliet til alle? Du kan bidrage med dine kompetencer i konkrete projekter på Dansk Europamissions sekretariat.

Ved at bidrage med dine kompetencer til organisationen kan vi sammen hjælpe endnu flere forfulgte og sprede Evangeliet til flere. Eksempler på opgaver kunne være fundraising-aktiviteter til et særligt projekt, bl.a. ved involvering af en ungdomsgruppe eller bibelstudiegruppe eller brug af guerilla og viral marketing-strategier. Hermed kan der rejses øremærkede midler, der forbedrer livsvilkårene for forfulgte kristne og fremmer Evangeliets udbredelse.

Har du som studerende i øvrigt kompetencer, som kan bidrage til DEs mission, er du velkommen til at henvende dig. Sådanne idealistiske aktiviteter,der også giver resultater, er ikke irrelevante på cv’et ved senere jobsøgning.

Ring på 4444 1313 for samtale om mulighederne eller skriv til info@forfulgtekristne.dk