Økonomi og revision

Dansk Europamissions regnskab revideres af Michael Harboe, Harboe Consult, og Pia Herbst Juul, Harboe Consult.

Harboe Consult
Grønningen 17
1270 København

Økonomi 2022

Den samlede indtægt i 2022 var på 11.809.208 DKK (11.412.313 kr. + 396.895 kr.). Som det også fremgår af note 1 er der af indtægten tillagt 362.179 kr. i forbindelse med projekthenlæggelser. Udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 11.644.803 kr, svarende til et driftsresultat på 164.404 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2021

I 2021 havde Dansk Europamission indtægter på 14.043.496 DKK. Den samlede indtægt var på 14.493.562 DKK (14.075.919 kr. + 417.643 kr.). Som det også fremgår af note 1 er der af indtægten tillagt 450.066 kr. i forbindelse med projekthenlæggelser. Udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 11.708.213 kr, svarende til et bruttoresultat på 2.785.349 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2020

I 2020 havde Dansk Europamission indtægter på 10.151.062 DKK. Den samlede indtægt var på 9.077.637 DKK (8.584.153 kr. + 493.484 kr.). Som det også fremgår af note 1 er der af indtægten fratrukket 1.073.425 kr. i forbindelse med projekthenlæggelser grundet covid-19. Udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 8.653.671 kr, svarende til et underskud på 30.482 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2019

I 2019 havde Dansk Europamission indtægter på 11.577.448 kr., mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 11.567.307 kr, svarende til et underskud på 10.141 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2018

I 2018 havde Dansk Europamission indtægter på 12.655.078 kr., mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 12.666.478 kr, svarende til et underskud på 11.400 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2017

I 2017 havde Dansk Europamission indtægter på 13.555.405 kr., inkl. finansielle indtægter, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 10.972.554 kr, svarende til et overskud på 2.582.851 kr.

Læs årsrapporten her…

Økonomi 2016

I 2016 havde Dansk Europamission indtægter på 10.205.456 kr., inkl. finansielle indtægter, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 11.024.509 kr, svarende til et underskud på 819.053 kr.

Læs årsregnskabet her…

Økonomi 2015

I 2015 havde Dansk Europamission indtægter på 10.804.755 kr, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 10.918.003 kr, svarende til et underskud på 113.248 kr.

Læs årsregnskab her…

Økonomi 2014

I 2014 havde Dansk Europamission indtægter på 13.048.048 kr, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 12.969.067 kr, svarende til et overskud på 78.981 kr.

Økonomi 2013

I 2013 havde Dansk Europamission indtægter på 8.774.755 kr, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed, hensættelser etc. beløb sig til 9.065.126 kr, svarende til et underskud på 290.371 kr.

Økonomi 2012

I 2012 havde Dansk Europamission indtægter på 8.883.719 kr, mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed etc. beløb sig til 5.691.781 kr, svarende til et overskud på 3.191.938 kr. Det store overskud skyldes salg af Østerhegn 26 i Bagsværd.

Økonomi 2011

I 2011 modtog Dansk Europamission i alt gaver og bevillinger på 9.547.534 kr., mens udgifter til arbejdet for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed etc. beløb sig til 9.519.759 kr., svarende til et overskud på 27.775 kr.

Økonomi 2010

I 2010 modtog Dansk Europamission i alt gaver og bevillinger på 10.177.958 kr., mens udgifter til arbejdet for forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed etc. beløb sig til 10.320.621 kr. , svarende til et underskud på 142.663 kr.

Økonomi 2009

I 2009 modtog Dansk Europamission i alt gaver og bevillinger på 9.230.003 kr., mens udgifter til arbejdet for forfulgte kristne og evangeliets udbredelse, oplysningsvirksomhed etc. beløb sig til 9.169.773 kr. svarende til et overskud på 60.231 kr.