Libyen

Oplysninger om Libyen

Hovedreligion: Islam

Styreform: Præsidentielt

Antal kristne i alt: Anslået 30.000 (hovedsageligt gæsterarbejdere fra Egypten, Filipinerne og Afrika)

Antal konvertitkristne: Mindst 70 kendte indfødte konvertitkristne med arabisk og amazigh baggrund

Islamisering havde nær udslettet kirken i Libyen

Det er ikke, fordi Libyen ikke har spillet en vigtig rolle i kirkehistorien. Det var Simon, fra Kyrene i det nuværende Libyen, der hjalp Jesus med at bære sit kors til Golgata. Da Helligånden blev udgydt på pinsedagen, var der personer til stede fra det nuværende Libyen.

Flere teologer, der har haft afgørende betydning for udviklingen af den kristne kirkes teologi, er fra Nordafrika, eksempelvis Tertullian, Origenes, Cyprianus og Augustin. I denne periode blomstrede kirken i Libyen og nabolandene.  

I det 7. århundrede invaderede arabiske stammer Nordafrika og besejrede de oprindelige folk i Nordafrika, berberne, eller retteligt amazigherne, som de selv foretrækker at blive kaldt. Med den arabiske invasion fulgte islamisering af regionen, og kirken var i århundreder næsten ikkeeksisterende. 

I 1969 kom Muammar Gadaffi til magten i Libyen ved et kup. Kun arabisk var tilladt, og de oprindelige folkeslags sprog, amazigh, var ulovligt. Forældre måtte ikke engang give deres børn navne på amazigh. Kirken bestod hovedsageligt af kristne gæstearbejdere, bl.a. fra Egypten, mens antallet af konvertitkristne, både arabere og amazigher, var meget begrænset. I 1980’erne var der kun fem kendte konvertitkristne. 

I 2011 blev Muammar Gadaffi væltet som følge af opstande i kølvandet på Det Arabiske Forår. Flere vestlige lande bakkede militært op om modstandsbevægelserne. Nok var en brutal diktator fjernet, men siden 2011 har landet været præget af ustabilitet, og Tripoli-regeringen i den vestlige del af landet kæmper med Tobruk-regeringen i den østlige del af landet om magten.  

I denne spændte situation, med mangel på legitime myndigheder, opstår der et magttomrum, hvor yderligtgående, militante salafistiske bevægelser kan spille en stor rolle. Både i den østlige og vestlige del af landet er politi- og efterretningsopgaver ligefrem delvist uddelegeret til sådanne grupper.  

Der er også eksempler på, at islamisterne agerer moralpoliti ved at kræve kønsopdeling ved offentlige samlinger, forbyde salg af visse bøger og kræve, at kvinder klæder sig islamisk. Ikke kun kristne, men også ateister, feminister og humanister risikerer forfølgelse. 

Men netop i denne situation virker Gud

Flere og flere libyere med muslimsk baggrund ønsker at høre om Jesus. Det er Dansk Europamissions samarbejdspartnere vidner til. Selvom kristne risikerer fængsel, udstødelse af deres familier og i yderste konsekvens martyrdød, søger muslimer i denne tid Jesus. Jesu kærlighed, hans person, liv, lære og budskab om tilgivelse og fjendekærlighed, står i modsætning til lovreligionen islam, som ikke mindst en stor andel af unge gør oprør mod. Meningsmålingen Arab Barometer viste i 2019, at hele 35,5 % af de 18–29-årige i Libyen identificerer sig som ikke-religiøse. 

Hvad gør Dansk Europamission

  • Dansk Europamissions forbedere og givere støtter, at konvertitkristne kan blive oplært i den kristne tro, samt at konvertitkristne under pres kan få sjælesorg og rådgivning i deres konkrete situation. 
  • Dansk Europamission støtter oversættelse af Bibelen til et minoritetssprog.  
  • Dansk Europamission har ad diplomatiske kanaler forsøgt at bidrage til, at en kristen samvittighedsfange kunne løslades fra fængslet, men det er endnu ikke lykkedes.

12 kristne fængslet i Libyen

Men på trods af forfølgelser vokser konvertitkirken i det ustabile land, hvor selv trusler og fare ikke forhindrer evangeliets forkyndelse gennem undergrundskirkens aktiviteter.

Seks kristne risikerer dødsstraf

I marts og april 2023 blev seks lokale kristne og to amerikanske statsborgere arresteret i Libyen. De blev anklaget for apostasi (frafald fra islam) og for at missionere.

Bed for dødsdømt konvertitkristen

Libyske kristne opfordrer os til at bede for en konvertitkristen, der er blevet dømt til døden af en appeldomstol i en by i det vestlige Libyen.

30 dage i bøn for den muslimske verden

Bedefolderen ”30 dage i bøn for den muslimske verden” er udkommet i ny, aktuel udgave - gældende for ramadanen 2015, fra den 18. juni til den 17. juli.