Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Hvordan anvendes din gave?

Dansk Europamission tilstræber, at så stor en del af de indsamlede midler som muligt går direkte ind i projekter til gavn for den forfulgte kirke

Når du giver en øremærket gave til et at vores projekter, går 95% af gaven til det projekt, du har øremærket gaven til, mens 5% bidrager til omkostningerne til projekttilsyn, informationsarbejde, bogholderi og revision.

Giver du en ikke-øremærket gave til Dansk Europamissions arbejde, anvendes en mindre andel til projekter.

Lave udgifter til løn

I løbet af de seneste 10 år er antallet af medarbejdere på Dansk Europamissions sekretariat i Danmark reduceret. Målet med at nedbringe lønudgifterne i Danmark er, at den størst mulige andel af de indsamlede midler overføres til projekter til gavn for de forfulgte kristne og evangeliets udbredelse. I projekterne vi støtter er der ansat lokale medarbejdere, som udfører arbejdet.

I 2022 var der ansat seks personer i Danmark. Nogle er ansat på deltid så omregnet til fuldtidsmedarbejdere var der ansat 3,5 årsværk i 2022.

Faldende udgifter til kontor

Dansk Europamission arbejder løbende på at effektivisere driften af missionsvirksomheden, og blandt andet derfor solgte man i 2012 den kendte store villa på Østerhegn 26 i Bagsværd. Derved kunne man spare omkostninger til vedligeholdelse af den efterhånden ældre villa.

Det er i øvrigt en ejendom mange kender, da den dannede rammen om missionens virke under den kolde krig, hvor Dansk Europamission – i ofte strid hjemlig politisk modvind – gjorde opmærksom på forfølgelser af kristne i Østblokken. Desuden har mange unge kristne boet på det kristne kollektiv på villaens 1. sal. Mange initiativer er udgået fra dette sted – til hjælp for forfulgte kristne og udbredelse af evangeliet i lande, der er lukket for traditionel mission.

Hvordan føres der tilsyn med at din gave anvendes i overensstemmelse med formålet?

Det er et stort ansvar at tage på sig at indsamle penge. Det helt grundlæggende og afgørende evalueringsspørgsmål, som vi stiller, er om vore giveres gaver anvendes i overensstemmelse med det formål, de er givet til. Hvis en person giver en gave til eksempelvis nødhjælp til kristne og andre nødlidende i Syrien skal gaven bruges på dette formål. Så enkelt er det.

Vi bruger meget tid på at udvælge lokale projektpartnere, som vi kan have tillid til. Identifikationen af de rette projektpartnere sker ud fra en række parametre:

 • Eksempelvis konsulterer vi ressourcepersoner i vort store internationale netværk med indgående ekspertise til et givent land, inden vi indgår i et samarbejde med en lokal kristen kirke eller organisation.
 • Vi lægger vægt på, at den lokale projektpartners vision og formål stemmer overens med Dansk Europamissions vision. Vort mål er at hjælpe forfulgte kristne og sætte dem i stand til at udbrede det kristne budskab.
 • En lokal projektpartner skal være villig til at være transparent i alle spørgsmål, herunder økonomi.
 • En projektpartner skal levere tydelige og konkrete resultater i sit arbejde. Jævnligt indgår vi samarbejde med lokale kristne, hvis arbejde er i sin begyndelse, når vi fornemmer det rigtige at gøre. Men over årene ser vi ofte, hvorledes Gud lader arbejdet vokse og få indflydelse i det land det udføres i.

Vi er i løbende kontakt med vore projektpartnere:

 • via videomøder, gennem email og telefonsamtaler.
 • Medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer besøger jævnligt projektpartnerne i deres hjemlande og tilser projekterne.
 • Vi har fire regionale projektledere, der er i tæt kontakt med projektpartnerne. De fire regionale projekter fører tilsyn med projekter i:
  • Centralasien
  • Projekter for nordkoreanske kristne og nordkoreanere på flugt
  • Projekter i Sri Lanka
  • Den arabiske verden (ekstern projektleder)

 

 • Desuden har vi danske frivillige projektledere med et indgående kendskab til blot ét projekt. De fører tilsyn med projekter i:
  • Indien og
  • Tyrkiet.

 

Rejseudgifter

Alle flyrejser er på økonomiklasse. Ved tilsynsrejser vil Dansk Europamissions medarbejdere enten bo gratis hos vores samarbejdspartnere, i et gæstehus eller på hotel til en rimelig pris.

Alle spørgsmål er velkomne

Skulle du have nogle spørgsmål til, hvorledes din gave anvendes, er du altid velkommen til at ringe på 4444 1313 eller skrive til info@forfulgtekristne.dk