Bibelsmugling og -oversættelse

Sprog og kultur hænger nøje sammen med forståelsen af Bibelens budskab. Og derfor er en oversættelse af Bibelen på modersmålet vigtig for kristne under pres, for at de ved daglig læsning i Bibelen på hjertesproget kan blive opbygget og styrket i troen. Desuden kan nye kristne blive forankret i Bibelens budskab.

Under Den Kolde Krig blev bibeldele oversat til minoritetssprog i det tidligere Sovjetunionen i samarbejde med Institutet för Bibelöversätning i Stockholm (IfB), som Dansk Europamission stod bag grundlæggelsen af i 1973 i samarbejde med Ljus i Öster i Sverige og Misjon bak Jernteppet i Norge.

I samarbejde med IfB støttede Dansk Europamissions givere under Den Kolde Krig oversættelsen og udgivelsen af bibelen på følgende sprog der tales af overvejende muslimske folkegrupper: kirgisisk, tadsjikisk, turkmensk (Det Nye Testamente, Salmerne og Ordsprogenes Bog) og usbekisk. Efter Den Kolde Krigs ophør har Dansk Europamission støttet oversættelsen af bibelen til karakalpakisk og turkmensk (hele Bibelen).

Bibelen på digitale platforme og på tryk

Det kan være sikrere for en forfulgt kristen at læse Bibelen på sin telefon end at eje Bibelen i bogform, som let kan opdages hvis politiet kommer på besøg. Derfor er alle de oversættelser, som Dansk Europamission har støttet oversættelsen af, tilgængelig på alle digitale platforme.

Læsning af Bibelen på tryk kan dog give plads til ro og fordybelse som er sværere at opnå på en telefon. Derfor støttes bibelsmugling i det omfang det er efterspurgt af lokale kristne.

Iran: Tidligere fange benådet

Iranske kristne er glade for, at en dom på to års internt eksil er blevet droppet for den kristne konvertit Zaman (Saheb) Fadaei.