Klima og miljø

Dansk Europamission tilstræber at udføre sit arbejde under stor hensyntagen til klimaet og miljøet.

  • Kailow A/S, som trykker vort blad og breve, er CSR (DS 49001)-, miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljøcertificeret (OHSAS 18001).
  • Bladet klimakompenseres af trykkeriet i henhold til ClimateCalc hos Gold Standard, trykkes på svanemærket papir og folieres i pvc-fri plast.
  • Hver gang papir-relateret træ bliver fældet, bliver der plantet nye træer af papirproducenten.
  • Kailow A/S er indehaver af arbejdstilsynets kronesmiley, som er et anerkendt arbejdsmiljø certifikat, som dokumenterer, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljø.

Dansk Europamissions t-shirts er GOTS-certificerede (Global Organic Textile Standard). GOTS er den strengeste mærkningsordning på markedet i dag og inkluderer sociale kriterier for at sikre bedre arbejdsforhold for de mennesker, som fremstiller tøjet. GOTS sikrer en miljøvenlig tilgang fra start til slutproduktet og giver pålidelig og dokumenteret garanti for, at du køber det mest miljøvenlige og kemikaliefrie tøj.

Retfærdighed og bæredygtighed

Gud kalder os til have omsorg for skaberværket. Den omsorg kan vi vise ved at handle miljøbevidst. Dog skal det ikke være den eneste grund til at tænke på klimaet.

Første Mosebog 18,19: ”Jeg (Gud, red.) har jo udvalgt ham (Abraham, red.) til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed…”

Gud kalder os også til at øve ret og retfærdighed i verden, og det kan have mange forskellige udtryk. En af dem er at tænke på klimaet. Men hvordan hænger bæredygtighed og retfærdighed sammen?

Når vi i Danmark forurener, så bidrager vi til global opvarmning. Det er med til at skabe større ulighed i verdenen, da det primært er u-lande, der mærker de største konsekvenser af klimaforandringerne. Det gør, at de fattige bliver fattigere. Også i lande, som Dansk Europamission arbejder i, mærkes konsekvenserne. For eksempel oplever befolkningen i Indien en kraftigere monsunregn, hvilket ødelægger afgrøder og forværrer sult. Også i Yemen forsager den lange tørke en mangel på drikkevand, som gør hungersnøden værre.

Ved at tænke bæredygtigt, og derved formindske den globale opvarmning, er vi med til at bremse den stigende ulighed i verden. På den måde kan vi ved bæredygtighed øve retfærdighed.

I Dansk Europamission forsøger vi at mindske vores CO2-aftryk og tage ansvar, blandt andet gennem ovenstående initiativer i forhold til produktion af tryksager og t-shirts.