Dansk Europamissions historie

Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæggelsen i 1964 været orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang.

Billede: Fra vestre medarbejder Wolfgang Kleischmann, stifter og arbejdende formand Hans Kristian Neerskov, bogholder Poul Knudsen, sekretær Solveig Kühn, generalsekretær Alfred Kronborg Hansen og Hella Hansen, sekretær med særligt ansvar for bøger og traktater.

Dansk Europamission blev stiftet af Hans Kristian Neerskov (12. maj 1932 – 31. marts 2017). Han blev først handelsuddannet inden han læste teologi og blev præst. Nogle år inden stiftelsen af missionen i 1964 fik Hans Kristian under læsning af Matthæusevangeliet kapitel 28 et personligt kald fra Gud til at ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”. Dette bibelske kald til mission er grundlaget for Dansk Europamissions arbejde.

Læs mere om Hans Kristian Neerskov der stiftede Dansk Europamission

Bibelsmugling og – oversættelse

Under Den Kolde Krig udmøntede Dansk Europamission først og fremmest kaldet i lande der var lukket for mission og hvor kristne blev forfulgt. Dansk Europamission organiserede bibelsmugling til Østblokken, hvor det var vanskeligt for kristne at få en bibel.

Læs mere om bibelsmugling: Bente smuglede omkring 45.000 bibler ind i Østeuropa

Læs mere om bibelsmugling: Gud fortalte rumænsk præst at bibler var på vej

Læs mere om bibelsmugling: Michael smuglede omkring 800 bibeldele ind i Østblokken

Flere danskere var involveret i dette bibelsmuglingsarbejde og rejste ud i små grupper og smuglede bibler ind i Østeuropa og Rusland i hemmelige rum i biler, i deres jakker og kufferter. Desuden fandt en mere systematisk indsats sted med udgangspunkt i den hemmelige base i det sydlige Vesttyskland, som Dansk Europamission støttede, da Alfred Jensen var generalsekretær.

Læs mere Alfred Jensen der var generalsekretær 1978 – 1987: Alfred var bibelsmugler under Den Kolde Krig

Desuden blev bibeldele oversat til mange minoritetssprog i det tidligere Sovjetunionen i samarbejde med Institutet för Bibelöversätning i Stockholm (IfB). Visionsbærer for IfB var den kristne bosnier, digter og lingvist, Borislav Arapovic, som Dansk Europamission valgte at støtte ved i 1973 økonomisk at stå bag grundlæggelsen af IfB i samarbejde med Ljus i Öster i Sverige og Misjon bak Jernteppet i Norge.

I samarbejde med IfB støttede Dansk Europamissions givere i løbet af Den Kolde Krig oversættelsen og udgivelsen af bibelen på følgende minoritetssprog i det tidligere Sovjetunionen: kirgisisk, tadsjikisk, turkmensk (Det Nye Testamente, Salmerne og Ordsprogenes Bog) og usbekisk. Efter Den Kolde Krigs ophør har Dansk Europamission støttet oversættelsen af bibelen til karakalpakisk og turkmensk (Hele Bibelen).

Information om forfølgelse i strid politisk modvind

I ofte strid politisk modvind informerede Dansk Europamission om hvordan kristne og andre dissidenter i den kommunistiske Østblok blev udsat for systematisk diskrimination og blev straffet med fængsel og arbejdslejr i Sibirien. I regi af Sakharov Kommiteen, som Dansk Europamission var engageret i og som var stiftet efter opfordring fra den sovjetiske dissident, atomfysiker og nobelprisvinder, arrangeredes høringer på Christiansborg. Ligeledes mødtes medarbejderne i Dansk Europamission med politikere og Neerskov bidrog ofte til den offentlige debat.

Under Den Kolde Krig var en stor del af opinionen i Danmark venstreorienteret, og samfundsmodellen, som Sovjetunionen forsøgte at udvikle, blev af nogle set som forbilledlig. Afsløringerne af de faktiske forhold i Østeuropa og Sovjetunionen, efter Murens Fald i 1989, bekræftede dog i høj grad Dansk Europamissions analyse af forholdene østpå.

Læs om Tage Bechmann der var informationschef 1987 – 1990: Mødet med de forfulgte kristne styrkede Tage Bechmanns tro

Læs om René Hartzner der var generalsekretær 1987 – 1990: Gud forberedte bulgarske kristne på besøg fra Danmark gennem drømme

Fra den kommunistiske til den muslimske verden

Efter Sovjetunionens sammenbrud besluttede Dansk Europamission at rette fokus modden muslimske verden, hvorkristne flere steder udsættes forvoldsom forfølgelse, og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang. Forfølgelsen blevsenest demonstreret med Islamisk Stats brutale fordrivelse af kristne og andre ikke-sunniter fra store dele af Irak og Syrien.

Læs om Bent Honoré der sad i bestyrelsen 1988 – 2012, hvorefter han sad i repræsentantskabet frem til 2017

Læs om Torsten Hvidt der i årtier var engageret i Dansk Europamission og sad i bestyrelsen og repræsentantskabet

Læs om Henrik Ertner Rasmussen der var generalsekretær 1997 – 2018: Tilbageblik på 21 år i Dansk Europamission

Læs om Henrik Due Jensen, der arbejdede i Dansk Europamission1994 – 2014: Efter 20 år i Dansk Europamission takker vor informations- og projektchef af

I dag støtter Dansk Europamissions givere projekter i Tyrkiet, Syrien, Irak, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Sri Lanka og Nordkorea.

Udover fortsat bibelsmugling og – oversættelse, er arbejdet i høj grad kendetegnet ved, at missionen udruster lokale kristne til at gøre en positiv forskel og på en praktisk måde demonstrere evangeliet i deres samfund, som ofte er præget af fattigdom, krig, terror og undertrykkelse af kvinder. I nødhjælps- og udviklingsprojekterne er det således ikke kun kristne der får hjælp, men også andre mennesker i nød.

Dansk Europamission fortsætter i kaldet, der igangsatte missionen i 1964, og hjælper fortsat de forfulgte kristne og giver dem redskaber til at demonstre og udbrede evangeliet, så alle mennesker får mulighed for at høre evangeliet om frelse og evigt liv i Jesus Kristus.