Modtag Dansk Europamissions blad

Dansk Europamissions blads blad udkommer seksgange om året ogfremsendes gratis til alle, der ønsker det.

Ønsker du at modtage bladet med posten, kan du kontakte kontoret ved at ringe på 4444 1313  eller udfylde denne blanket:

    Lave portoudgifter

    Dansk Europamission betaler kun 5,68 kroner i porto pr. blad ekskl. moms der sendes ud. Der udgives fire blade om året. Desuden får vi tilskud fra Kulturstyrelsens Bladpulje.