Iran

Bibelsmugling og -oversættelse, Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Protesterne “Kvinder, Liv, Frihed” fremmer kirkevækst i Iran

Modstanden mod regimet og frygten for krig skaber en ny åbenhed for, at kristne kan dele evangeliet i Iran.

Af Samuel

Mahsa Aminis død i de iranske myndigheders varetægt førte ikke kun til voldsomme protester, som her i Tabriz i Iran, men bidrog til islamleden i Iran.

Del artikel

Den iranske befolkning er på en og samme tid påvirket af konflikten i Mellemøsten og samtid er der en oprørskhed mod regimet, som gør, at flere og flere unge fravælger islam.

De iranske kristne, der tidligere var muslimer, reagerer i bøn om fred og deler budskabet om Jesus Kristus – som kan bringe sand fred i hjerterne i en urolig tid. 

En kristen i det vestlige Iran, som bor ikke langt fra området, hvor raketterne blev affyret den 13. april i angrebet mod Israel, fortæller: ”Jeg hørte hver raket blive affyret. Det var larmende og skræmmende. Himlen var oplyst. Jeg bad om, at Gud måtte være barmhjertig mod os alle. At ingen måtte gå fortabt, og at krigen ikke måtte eskalere.” 

En kristen leder siger: ”Den udbredte opfattelse er, at det iranske regime forsøger at fremstå handlekraftigt, mens det udsætter hele befolkningen for risikoen ved gengældelse. Naturligvis taler alle i Iran om denne krise – i hjemmene, på arbejdspladser og i taxier. Vi må bede for alle, da dette faktisk er en mulighed for at dele evangeliet med mennesker, da de netop nu taler åbent om deres frygt for krig.” 

Vidnesbyrd fra iransk familie

Undertegnede mødte personligt ledere fra undergrundskirken i Iran i et naboland til Iran.  

Jeg spiste en dag morgenmad med en lille familie: mand, hustru og deres lille datter. Af sikkerhedshensyn bruger vi her ikke deres rigtige navne, men kalder faren Farid og moren Shirin. Farid fortalte, hvordan familien var kommet til tro på Jesus. Han fortalte, at han havde haft det svært, før han blev kristen: ”Jeg tjente i moskeen med praktiske opgaver, f.eks. at skifte pærer, så på den måde ærede min hustru og jeg islam. Men jeg havde det ikke godt og overvejede selvmord. Jeg sagde: Gud tag imod mig og forandr mit liv. På dette tidspunkt var jeg også ved at gå konkurs i min butik og solgte derfor mine varer for at have lidt penge til efter konkursen.”  

”Jeg havde en ven, der hjalp mig. Han havde et eksemplar af Det Nye Testamente liggende i sin bil. Han fortalte om Jesus. Jeg var nysgerrig og ville undersøge, hvad kristendommen var. På den ene side var jeg skeptisk og ville have bevis på, at den var sand, men på den anden side kunne jeg samtidig mærke, at mit hjerte blev blødgjort. Jeg læste Johannesevangeliet 8:32, hvor der står: ’I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.’ Tre måneder efter omvendte min hustru og jeg os til Jesus.” 

På den ene side var jeg skeptisk og ville have bevis på, at kristendommen var sand, men på den anden side kunne jeg samtidig mærke, at mit hjerte blev blødgjort.” – Farad

Kvinder, Liv, Frihed

Farid og Shirin fortsætter med at fortælle noget interessant om udviklingen i Iran, hvor der er en tydelig tendens til, at særligt flere og flere unge fravælger islam.  

”Dengang ville vi ikke have været et mindretal, der faktisk fulgte de muslimske regler, men i dag ville vi være det. Mahsa Aminis død i iransk politis varetægt i 2022 har sat skub i en udvikling, hvor islam mister popularitet. Under sloganet: ’Kvinder, Liv, Frihed’ kom der store protester mod regimet. Når vi vidnede om vores nye tro for syv år siden, afviste flere os, men i dag tager mange imod evangeliet.”  

Selvom mange almindelige iranere, og særligt unge, fravælger præstestyret, betydet det dog ikke, at nye kristne ikke møder modstand – ikke mindst ledere i undergrundskirker, som jeg møder i nabolandet til Iran. 

Læs mere om forfølgelse, diskrimination og chikane af kristne i Iran

Modstanden

Regimet i Iran har, trods folkelige protester, et fast greb om magten, og dets politi og efterretningstjenester overvåger konvertitkristne. 

Lige nu afsoner flere ledere i undergrundskirken i Iran lange fængselsstraffe, ligesom flere arresteres i kortere perioder, hvor regimet forsøger at presse og true dem til at holde deres tro for sig selv.  

Farid citerer et skriftsted for mig fra Johannes’ Åbenbaring 2:9-10, hvor der står:  

Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men rig er du! (…) Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.   

I Iran er der i den grad økonomisk krise, bl.a. grundet mange sanktioner mod landet, så Farid og Shirin kan forholde sig til at menigheden i Smyrna oplevede fattigdom. 

Og som leder i en undergrundskirke risikerer Farid rent faktisk fængsel – og ægteparret har en lille datter. 

Værdien i at have kristne brødre og søstre

Til sidst i samtalen kigger Farid ned. Han fortæller, at han er følelsesmæssigt berørt og forklarer: ”Vi er vant til vores vidnesbyrd, men ved at du sidder og skriver ned, hvad jeg fortæller, føler jeg, at Jesus viser mig mit vidnesbyrds værdi.”    

Det var opmuntrende for mig at høre. Jeg er jo udsendt af Dansk Europamission, bl.a. for at rapportere til danskere, der beder for og økonomisk støtter undergrundskirken i Iran.  

Farid siger: ”Tak for ethvert af de nye testamenter. Vi rejser tilbage og fortæller vores brødre og søstre, at der er folk bag os.” 

Shirin tilføjer: ”Når vi uddeler Det Nye Testamente siger vi: ’Dette er en dyrebar gave’. Nogle kysser bogen, nogle græder og knuger den ind til sig, når de får et eksemplar af Det Nye Testamente. Folk har så meget vrede mod islam, men i Det Nye Testamente smager de Guds kærlighed.”   

Hjertelig tak om du vil bede for kirken i Iran og for landets ledere i en tid præget af store spændinger i Mellemøsten.  

PS.: Det koster 40 kr. at sikre, at et eksemplar af Det Nye Testamente kan trykkes og indsmugles i Iran eller et naboland, hvor der er iranere.  

PPS.: Med din gave kan du også støtte familier til kristne samvittighedsfanger, hvor en forælder og forsørger sidder i fængsel for sin tros skyld. Familierne får støtte til at købe mad, betale husleje, el, vand og varme samt andre fornødenheder.  

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter