Pakistan

Menighedsplantning

Muslimer søger hjælp hos kristne præster, når de er syge eller plaget af dæmoner

”I min tjeneste er 98 % dem, der søger hjælp muslimer.” 

Af Samuel

Del artikel

Det fortæller præsten Asif, som vi her kalder ham af sikkerhedshensyn, da jeg interviewede ham på mit besøg i Pakistan. Han er en moden mand, som har tjent Jesus i årtier i Pakistan. Et af hans familiemedlemmer er en af Dansk Europamissions kontakter i Pakistan.

– I min tjeneste har 80 familier med muslimsk baggrund over årene accepteret Jesus Kristus som deres frelser og er blevet døbt. Min strategi er, at jeg udvælger en person fra en familie, og når den person er kommet til tro på Jesus, vil vedkommende lede resten af sin familie til Jesus Kristus.

– Jeg nyder at tjene Jesus, siger han, og lyser op i et af sine mange venlige smil.

– Når jeg begynder at tale med muslimer, tager jeg udgangspunkt i Koranen og haditherne, da jeg kender disse bøger. Jeg fortæller, hvad Koranen siger om Jesus. Jeg fortæller eksempelvis, at der er vers i Koranen, der kan tolkes således at Jesus er Gud.

Hvad betyder det for muslimer, at du tager udgangspunkt i deres bøger?

Jeg plejer at spørge muslimer: Læser du Koranen? De fleste siger ”Nej”. Muslimer bliver glade for at høre, at en kristen læser Koranen. 

I Koranen kaldes Jesus Ib-ne-Mariam (Marias’ søn), og der fremstår Maria som velsignet og hellig (Sura 3,37; 42-44; 21,91). Derfor citerer jeg Lukasevangeliet 1:35, hvor der står, hvordan englen talte til Maria: “Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn”. Når jeg fortæller det, stopper muslimer med at stille spørgsmål om, hvorvidt Jesus er Guds søn.


I min tjeneste har 80 familier med muslimsk baggrund over årene accepteret Jesus Kristus som deres frelser og er blevet døbt. – Asif


Hvad gør muslimer, hvis de syge eller dæmoniserede?

Når en muslim er syg eller er plaget af dæmoner, kan mullaherne ikke rigtig hjælpe. Ifølge en del hadither udførte Muhammed mirakler, heriblandt helbredelser, men Muhammed benægter selv ifølge Koranen, at han kunne udføre mirakler (Sura 17,90 ff).

Når folk kommer til mig, har de typisk først været hos heksedoktorer. For heksedoktorerne er udfrielse blot en forretning, og de udfrier ikke folk, de flytter blot en ånd fra en person til en anden. 

Hvad sker der, når du beder for de dæmoniserede?

De begynder ofte at ryste. Når en dæmon har forladt en person, mister vedkommende bevidstheden. Når de vågner, spørger de, hvor de er. Folk føler sig efterfølgende meget afslappede. 

På dette tidspunkt er folk kommet til sig selv, og de ønsker at tro på Jesus. Men på grund af blasfemilovene er det svært åbent at bekende sig som kristen i Pakistan. De nye troende kommer derfor i hemmelighed til kirker for at undgå blasfemilovgivningen. 

Desværre findes der traditionelle kirker, der ligefrem afviser muslimer, der ønsker at blive kristne, da kirkerne er bange for at blive forfulgt som følge af blasfemilovgivningen. Derfor arbejder vi med undergrundskirker, hvor muslimer, der konverterer til den kristne tro, er velkomne. 

Jeg ser mig selv som en dykker. Jeg ser, der er en stor søgen efter den kristne tro, som man ikke kan se på vandets overflade. Men under overfladen er der mange muslimer, der søger svar i den kristne tro, slutter den gamle pakistanske evangelist med endnu et af sine opmuntrende smil. 

Du kan støtte skolegang til kristne fattige børn i Pakistan. 

Støt