Mission i lande med kristenforfølgelse

I Matthæusevangeliet står der 24,9-14: ”I vil blive forfulgt, og mange vil blive dræbt. I vil blive hadet af alle folkeslag, fordi I hører mig til.  Mange falske profeter

Af Jørgen Vium Olesen

Del artikel

I Matthæusevangeliet står der 24,9-14: ”I vil blive forfulgt, og mange vil blive dræbt. I vil blive hadet af alle folkeslag, fordi I hører mig til. Mange falske profeter vil dukke op, og de vil føre mange vild. Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det—og så vil afslutningen komme” (forfatterens fremhævning, red.).

Afslutningen, Jesu genkomst, kommer når alle folkeslag har hørt glædesbudskabet om Guds rige. Flere kristne organisationer, inklusiv Dansk Europamission, arbejder målbevidst for at nå ud med evangeliet til alle folkeslag, bl.a. i de muslimske lande. Her kan det koste livet at forkynde evangeliet. Jeg har selv i størstedelen af mit liv arbejdet for dette igennem forlaget Scandinavia, hvor vi har udgivet bibler, børnebibler samt børnebøger på flere end 90 forskellige sprog i over 150 forskellige lande.

Jesus siger i Johannes 16,2b-4 ”.. ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller mig” (forfatterens fremhævning, red.).

Dette sker især i den muslimske verden, hvor mange er blevet forført af en falsk profet, og mange imamer tror, at de tjener Gud ved at forfølge kristne. Men selv i disse nationer er der mennesker, der hører og tager imod det glædelige budskab om frelse igennem tro på Jesus. Der er endnu mange nationer, der skal nås med evangeliet, før enden kommer, og Jesus kommer igen.