Husk at sige tak

Vi bliver her opfordret til at sige tak under alle forhold. Det er noget af enopfordring! Uanset hvordan vi har det, hvad vi føler og

Af Henry Kristensen

Del artikel

Vi bliver her opfordret til at sige tak under alle forhold. Det er noget af enopfordring! Uanset hvordan vi har det, hvad vi føler og tænker, bliver vi opfordret tilat sige Gud tak.

Hvad er det, der sker, når vi siger tak til en anden? Jo, vi får opmærksomheden bortfra os selv og over på den, som vi retter takken imod. Vi kommer til at se os selvsom den, der modtager – vi får det rette perspektiv ind over vores liv. For mig er detlille ord tak det vigtigste ord i mit bønsliv. Vi får dermed fokus rettet hen på ham,som gennem sin død og opstandelse for os, har sat os fri.

Vore kristne brødre og søstre er her et godt vidnesbyrd for os. Trods forfølgelse ogmegen modgang er de udholdende i bønnen og takken til vor Herre Jesus. Og debeder for dem, som forfølger dem, at de også må lære Frelseren at kende. Ja,deopfordrer os tilat gøre det samme. Dem kan vi lære meget af.

I dagens Danmark har vi haft meget medgang, og materialismenfylder så meget. Detkan let få vores fokus. Her er det ekstremt vigtig, at vi huskerdet lille, men vigtige ord:Tak.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige vore mange givere en stor tak for jeresstøtte til Dansk Europamission – det fylder os med stor ydmyghed i bestyrelsen.

Henry Kristensen bor i Gludsted, er landmandsamtmedlem af Dansk Europamissions bestyrelse.