Vi deler kår med Kristus 

Et menneske, som bliver kristen får del i store privilegier. Paulus udtrykker det på denne måde: Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds

Af Henrik Nymann Eriksen

Del artikel

Et menneske, som bliver kristen får del i store privilegier. Paulus udtrykker det på denne måde:

Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham (Rom 8,17).

Med Kristus åbnes der for en række fantastiske goder. Vi er Guds børn sammen med ham. Det betyder, at vi er højt elskede af Gud og umistelige for ham. Vi er også Guds arvinger sammen med Jesus og skal have del i den kommende verdens skønhed. Alt sammen tilflyder os, fordi vi ved troen er forbundet med Jesus.

Når vi er forbundet med Jesus, får vi hele pakken med. Vi deler kår med ham i relationen til Gud, og det er et privilegium. Men vi deler også kår med ham i relation til den vantro verden. Paulus siger, at vi lider med Jesus. 

Det betyder, at den uvilje mod Jesus, som findes blandt mennesker her i verden, og som kommer til udtryk på mange måder, rettes mod Guds børn. Ja, det er vel nærmest sådan, at aggressionen mod Jesus Kristus først og fremmest kommer til udtryk som aggression mod hans kirke på jord. Da Paulus blev standset af Jesus på vej mod Damaskus for at fængsle de troende dér, siger Jesus til ham: “Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” Han forfulgte Jesus ved at forfølge Jesu disciple.Guds kirke deler kår med Jesus her i verden. 

Vi deler privilegierne, men vi deler også lidelsen. Nogle mærker det ikke så voldsomt, men andre steder går det hårdt til. I princippet er det dog det samme: Vi hører sammen med Jesus, så sandt som vi lider med ham. Men lidelsen er aldrig uden privilegierne.

Henrik Nymann Eriksen er forstander på Luthersk Missions Højskole