Tro og forfølgelse går hånd i hånd gennem Biblen

Mens du læser dette, bliver mennesker, der tror på Jesus som deres frelser, forfulgt. Det er en voldsom sætning, og byrden af den kan jeg

Af Helene Koefoed-Jespersen

Del artikel

Mens du læser dette, bliver mennesker, der tror på Jesus som deres frelser, forfulgt.

Det er en voldsom sætning, og byrden af den kan jeg ikke bære. Jeg må lægge tanken, byrden, afmagten over til Gud i bøn. Jeg må også lægge det uforståelige ved forfølgelse af kristne over til Gud.

Det store hvorfor jeg får af, at læse i Biblen og møde Kain, der slår Abel ihjel, og derfra går der en linje gennem Biblen helt hen til Johannes, der i sin Åbenbaring taler om, at dem, der kom ud af den store strid, skal stå og lovsynge Gud.

Der er store løfter i Biblen – om Guds nærvær og almagt. Men også løfter om, at dem, der tror på ham, skal forfølges. Og så er der historier i Biblen, om mennesker der – forfulgte – tager troen med ud i verden. Om Peter i fængslet, der synger lovsange – om en lige linje af troende, der kan fortælle om, at Gud er nær i mørket.

Jeg forstår ikke meningen med forfølgelser – men jeg fatter, at når mennesker holdes fast i troen – så er troen ikke bare en flygtig ide fra en fjern fortid – så er troens indhold også i 2023 værd at holde fast i! Så er Jesus stadig den stærkeste. Så kan vi fortsætte med at synge sammen med børnene: Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig, der er intet umuligt for ham.
Også i år må vi bede Gud holde os fast og kalde flere til tro på Ham. 

Helene Koefoed-Jespersen er missionssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening