Lukkede lande

Menighedsplantning, Teologisk uddannelse

Teologisk uddannelse til præster i den muslimske verden 

Mange præster i unge konvertitkirker har ingen eller kun begrænset teologisk uddannelse.

Af Redaktionen

Palle Flyger i samtale med en ung leder der får teologisk uddannelse.

Del artikel

Hvis lederne ikke er forankret i Bibelen, risikerer de unge kirker at ende i teologiske skævheder eller usund praksis. Dansk Europamissions bestyrelse har netop godkendt et nyt projekt, hvor 20 ledere i Centralasien over 4½ år kan erhverve sig en bachelorgrad. 

Siden 2015 har Dansk Europamissions givere sikret, at godt 60 præster i Centralasien har fået en grundlæggende teologisk uddannelse, enten på diplom- eller bachelorniveau. Lederne sendes ikke til Vesten for at studere, da risikoen er, at de bliver tiltrukket af den økonomiske velstand og ikke vender tilbage til deres hjemland. I stedet foregår undervisningen i moduler af seks ugers intensivt studie to gange om året samt selvstudie, så lederne kan blive i tjenesten og løbende anvende, hvad de lærer. Præsterne undervises også i ledelse, sjælesorg, etik, økonomi og andre emner, så tjenesten kan stå på et sundt fundament. Reaktionerne fra både præster og menigheder er meget positive.

Støt nu: Teologisk uddannelse til præster i den forfulgte kirken