Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Interview: Mad når frem til de nordkoreanere der trænger allermest

I en sommer, hvor tørken måske bliver værre end sidste år, er støtten fra Dansk Europamissions givere afgørende for særligt udsatte nordkoreanere.

Af Samuel

Del artikel

Billede: Tim fortæller i interviewet, at nordkoreaneres mulighed for at få mad af regeringen afhænger af deres loyalitet mod Kim-familien. 

På en nylig rejse til Asien mødte jeg flere af Dansk Europamissions kontakter, bl.a. Tim. Det blev til flere gode samtaler om hjælpen til de forfulgte kristne i Nordkorea, men først lidt politik.

Hvad er status i forhandlingerne mellem Trump og Kim Jong-un?

De to lederes møder i SingaporeHanoi og den demilitariserede zone (DMZ)mellem Nord- og Sydkorea har endnu ikke medført et gennembrud, men spørgsmålet er, om møderne i stedet tjener til at udvikle den personlige kemi mellem dem. Dette kanpotentieltbidrage til en aftale om atomnedrustning, ligesom hvis USA ændrer forhandlingsposition, hvor man kun vil kræve atomnedfrysning, og ikke som nu total og dokumenteret afmontering af hele landets atomarsenal og program

Er et kompromis på vej mellem USA og Nordkorea i spørgsmålet om atomvåben?

Sikkerhedspolitiske høge i Trumps regering vil nokargumentere kraftigt imod et sådant kompromis, men det er tydeligt, at præsidenten er opsat på at sikre en stor aftaleligesom han ønsker ift. Israel og de palæstinensiske selvstyreområder.

Hvis Trump beslutter sig for et sådant temmelig opsigtsvækkende kompromis, vil mange observatører sige, at det vil være en stor sejr for Nordkorea, som har været fast besluttet på at beholde landets atomprogram. 

De to ledere sagde efter mødet i DMZ, at deres arbejdsgrupper vil genoptage forhandlingerne,men mange nordkoreaiagttagere forholder sig skeptiske, da Kim ser atomvåbnene som en garanti for sit styres overlevelse.

De hårde sanktioner er der dog stadig. På papiret ser de ud til at være effektive, men eksempelvis er Kinas grænse til Nordkorea meget porøs, ligesom Ruslands grænse til Nordkorea. At forvente, at Kina og Rusland overholder sanktionerne, er naivt. 

Rammer sanktionerne almindelige mennesker?

Det skal nævnes, at der er undtagelser fra sanktionerne, for eksempel mad, for at undgå, at befolkningen rammes. Men fordi Nordkorea er som det er, rammes befolkningen alligevel.

Vil du uddybe? Afhænger styrets distribution af mad af borgernes songbun– og kan du forklare hvad songbun er?

Ja, det nordkoreanske samfund organiseres ud fra songbun-principperne, hvor din loyalitet vurderes ud fra en række kriterierHvis dineforfædre foreksempel var soldater eller jordbesiddere på sydkoreansk side,før eller underKoreakrigen (1950-1953), vil din karakter og troværdighedblive betvivlet i forhold til ’ren nordkoreansk loyalitet’.

Kristne regnes for illoyale, da de anerkender en højere autoritet end Kim-familien, og er dermed lavest i hierarkiet. Den nordkoreanske befolkning er, i brede træk,inddelti tre grupper: 1. De loyale, 2. De vaklende og 3. De illoyale. 

Kristne regnes for illoyale, da de anerkender en højere autoritet end Kim-familien, og er dermed lavest i hierarkiet 

Fremvæksten af kapitalisme gennem ’græsrodsmarkeder’ (jang-ma-dang), der er vokset frem efter deoffentlige fødevareforsyning i store træk brød sammen imindre velhavende provinsermindsker dog songbuns betydning, da personer, der har tjent penge, kan bestikke embedsmænd og få adgang til muligheder, som deres songbun ikke ellers muliggør. 

Regeringens distribution af mad afhænger af borgernes songbun, så borgere med højest loyalitetfår mad først. Derfor er mange regeringer efterhånden stoppet med at støtte FNs fødevareprogram i landet. Mange spørger også: Hvis Nordkorea har millioner af kroner til deres våbenudviklingsprogram, hvorfor bruger landet så ikke i stedet pengene på mad?Der var alvorlige tørke i 2018, og høsten kommer også til at blive meget dårlig i år, og der er ikke udsigt til, at det vil blive bedre i de næste år.

Er det en fordel, at det madprogram, som Dansk Europamission støtter, ikke går gennem regeringen?

Ja, det er et strategisk valg at gå uden om regeringensom vi bevidst har truffet, da maden dermed kan nå frem til de kristne og andre nødlidende med lavsongbun, slutter Tim.

Hjertelig tak til alle, der sikrer, at forfulgte, nordkoreanske kristne og andre nødlidende i Nordkorea kan få nødhjælp.

Støt