Iran

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Iran: Kristen konvertitpar er frikendt

Iranske kristne glæder sig over, at Homayoun Zhaveh og hans kone Sara Ahmadi er blevet frikendt efter en gennemgang af deres domme.

Af Redaktionen

Del artikel

Appelretten i Teheran gennemgik den 9. maj ægteparrets fængselsdomme og afgjorde, at de skulle løslades. Det beretter Dansk Europamissions samarbejdspartner, Middle East Concern.

Appelrettens dommer ikke fandt nogen indikation af, at Homayoun og Sara havde handlet imod den nationale sikkerhed og udtalte at, “organisering af hjemmegrupper for at fremme kristendom og medlemskab samt deltagelse i hjemmegrupper ikke betragtes ikke som handlinger mod landets sikkerhed, og loven har ikke anerkendt dem som kriminelt aktive.”

Læs også: Iran: Kristent ægtepar tilbageholdt i Evin fængslet

Homayoun og Sara blev første gang arresteret i juni 2019. I november 2020 blev Sara idømt 11 års fængsel for sin påståede rolle i at lede en huskirke (reduceret til 8 år efter appel). Homayoun blev idømt to år for medlemskab af huskirken. Dommene omfattede også to års forbud mod udenlandsrejser, to års forbud mod medlemskab af enhver social eller politisk gruppe og seks måneders samfundstjeneste.

Homayoun og Sara meldte sig i Evin-fængslet den 15. juni 2021, men fik at vide, at de kunne vende hjem indtil videre. Den 13. august 2022 var ægteparret indkaldt til fængslet og forventede, at få tilbageleveret konfiskeret ejendom, men blev begge tilbageholdt. Der har været stor bekymring for Homayoun, da han har fremskreden parkinsons.

Iranske kristne er taknemmelige for Homayouns og Saras frikendelse og løsladelse, og at dommeren anerkendte, at samlinger i kristne hjemmegrupper ikke betragtes som en forbrydelse.

Der anmodes om forbøn for, at:

  • Homayoun og Sara vil komme sig over deres prøvelser
  • At appelafgørelsen vil danne præcedens i det iranske retsvæsen når ​​kristne bringes for retten
  • De iranske myndigheder vil stoppe kriminaliseringen af ​​tilhængere af trosretninger uden for shia-islam.

Støt Advokathjælp til forfulgte kristne