Lukkede lande

Fortalervirksomhed

Forfulgt pastor til danskerne: ”I må virkelig værdsætte jeres frihed”

Terrorangrebene på et foredrag og synagogen i København i februar 2015 var et angreb på friheden i Danmark. Forinden, under et besøg hos Dansk Europamission, havde en pastor fra et land hvor kristne forfølges, opfordret kirken i Danmark til at passe på den frihed vi har – og bruge den.

Af Samuel

Billede øverst: Vi kan åbent og synligt praktisere vor tro. I nogle lande kan det være farligt blot at læse i et ny testamente i bussen.

Del artikel

Billede til højre: Præsten Ahmet med Samuel Nymann Eriksen. 

Af hensyn til præstens sikkerhed kan vi ikke nævne hans rigtige navn og kalder ham i stedet Ahmet. Men vi afslører ikke hans identitet ved at skrive at han er fra et land i Centralasien, og at han var begejstret over at være i Danmark. Han var glad for at der er så rent her, og dansk design med dets enkelhed og funktionalisme faldt helt i hans smag.

Ahmet er et varmt menneske

Han er sjov og fortæller den ene vittighed efter den anden. Med sin uformelle og afslappede stil er det er ikke til at se at han har et stort lederansvar i en kirke der er under hårdt pres fra myndighedernes side. Årsagen til forfølgelsen er at kirken deler evangeliet med muslimer, og styret opfatter det fejlagtigt som en trussel mod landets kulturelle identitet og sikkerhed hvis muslimer konverterer til den kristne tro. Konvertitterne selv siger derimod at de bliver mere loyale borgere når de bliver kristne.

Sønnen frydede sig over friheden i Danmark

Ahmet fortæller: ”Min søn deltog i en ungdomslejr i Danmark, og sammen med de unge delte han indbydelser ud på gaden. Det kunne vi ikke gøre hjemme. Min søn frydede sig over det. Og for mig var det en stor overraskelse at man frit kan uddele indbydelser.

Hos os skal du have hvad der svarer til flere tusinde kroner med til at betale den bøde du får hvis du gør det. I må ikke give den frihed fra jer som I har. Det må gå op for den vestlige kirke at de skal bruge friheden til at række ud til mennesker og være synlige omkring deres tro”.

Tak fordi I bruger friheden

Til Dansk Europamissions støtter sagde han: ”Og tak fordi I bruger jeres frihed til at hjælpe os. Pastorer og andre fængslede kristne kan let føle sig forladt, men når nogen løfter deres stemme og gør noget, skriver breve, beder, så føler de sig ikke alene.”

Han fortsætter: ”Det er meget vigtigt at hjælpe. Jesus sagde i Matthæus 25,36: Jeg var i fængsel og I besøgte mig, og i Hebræerbrevet 13,3 står der: Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop.”

Kirken i det tidligere Sovjet er blevet moden til forfølgelse

Pastor Ahmet oplever at vi befinder os i det Bibelen kalder de sidste tider. Han siger: ”Jesus kommer snart. Bibelen siger at der er mange modstandere, men dørene er åbne, så vi skal ikke se på modstanderne, men fokusere på de åbne døre. Når der er forfølgelse, kan der også være en åben dør. Hvis vi kun fokuserer på modstand og problemer, oplever vi ikke de åbne døre.”

Fyret på grund af sin tro

”Den unge kirke der opstod efter Sovjetunionens sammenbrud, var ikke klar til forfølgelse. Den gang var vor teologiske forståelse at ordet ’lidelse’ for Jesu navns skyld ikke stod i Bibelen. Men Jesus lovede forfølgelse, og nu er kirken klar til det.

Eksempelvis oplever nogle at blive fyret fra deres arbejde fordi de er kristne. I menigheden har vi en kvinde der mistede sit arbejde som sekretær for anklagemyndigheden fordi hun er kristen. Vi har også en mand i menigheden der arbejder i den offentlige sektor. KGB har truet ham med fyring på grund af hans frivillige arbejde i kirken.

Derudover overvåger KGB intensivt de kristne og har spioner og stikkere i kirkerne, ligesom kristne risikerer fængsel på baggrund af usande anklager.”

Kirken rækker ud til samfundets svageste

Dansk Europamission har et omfattende arbejde i landet. For ikke at afsløre præstens identitet kan vi ikke beskrive projekterne i detaljer. Men som i så mange andre lande støtter vi de forfulgte kristne i at række ud til fattige og nødstedte i samfundet og dermed være et praktisk vidnesbyrd om Guds kærlighed. Derigennem kommer mange til tro på Jesus.

Støt Forfulgte kristne generelt