Kasakhstan

Ikke-kategoriseret

Første tilfælde af bogbrænding beordret af domstol

Af Redaktionen

Del artikel

I hvad der muligvis er det første tilfælde af denne type, har en domstol i Kasakhstan afsagt dom om destruktion af religiøs litteratur. I alt 121 bøger er blevet konfiskeret fra en baptist, Vyacheslaw Cherkasov, og der er afsagt dom om at de skal destrueres. Det sker i den nordlige Akmola-region. Bøgerne omfatter bl.a. Bibelen, børnebibler og andre bøger og foldere om den kristne tro, primært på kasakhisk. Cherkasov blev også idømt en bøde på 1 måneds gennemsnitsløn. Hvis han taber sin ankesag, vil rettens eksekutorer udføre destruktionen.

En embedsmand fra justitsministeriet i hovedstaden Astana sagde til Forum 18 at: “Det mest sandsynlige er at bøgerne vil blive brændt”. En embedsmand fra det statslige agentur for religiøse anliggender (ARA) sagde til Forum 18: “Det interesserer mig ikke om eksekutorerne har skrupler omkring det at skulle ødelægge religiøs litteratur”. Lokale baptister fortalte Forum 18 at: “Vi var chokerede – dette er helligbrøde og ulovlighed”.

Menneskerettighedsforkæmperen Yevgeni Zhovtis fra Kasakhstans Internationale Kontor for Menneskerettigheder og Retssikkerhed var meget oprevet og sagde til Forum 18 at: “Det er frygteligt, frygteligt”. Religiøs litteratur konfiskeres rutinemæssigt, og staten synes at være fast besluttet på at gøre brug af censur og andre overtrædelser af religions- og trosfriheden som redskaber til at kontrollere samfundet med.

Kilde: Forum 18 News, som Dansk Europamission er medstifter af og involveret i ledelsen af.