Kasakhstan

Ikke-kategoriseret

Nye begrænsninger af religionsfriheden træder i kraft i Kasakhstan

Af Redaktionen

Del artikel

Den 13. oktober underskrev Kasakhstans præsident Nursultan Nazarbaev to nye love, der sætter strenge begrænsninger for religions- eller trosfriheden. De to love er blevet kritiseret skarpt af civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og mange religiøse samfund i Kasakhstan samt af Organisationen for fred og sikkerhed i Europa (OSCE), som Kasakhstan havde formandskabet for i 2010. Begge de nye love forventes at træde i kraft den 24. oktober.

Talsmanden for OSCE’s Kontor for demokratiske institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) Jens Eschenbaecher fortalte Forum 18, at ODIHR var skuffet over, at lovene blev underskrevet og dermed træder i kraft. “Lovgivningen synes at lægge unødvendige restriktioner på religions- eller trosfriheden og er et springbræt til begrænsning af udøvelsen af denne frihed i Kasakhstan,” sagde han videre. Nazgul Yergalieva fra Center for lovgivningspolitisk Forskning med base i den tidligere kasakhiske hovedstad Almaty bemærkede over for Forum 18, at “streng regulering og begrænsning af fundamentale rettigheder såsom religionsfrihed fra regeringers side for længst er bevist at være en farlig vej at gå, der fører til social spænding og modvilje.”

De nye love er tidligere blevet kritiseret af ODIHR og adskillige menneskerettighedsorganisationer for ikke at leve op til internationale standarder og heller ikke til landets egne forpligtelser i forhold til de konventioner, det har underskrevet. Mange nyere trossamfund, der hidtil har fungeret fuldt lovligt, frygter, at de nye love vil gøre det umuligt for dem at eksistere lovligt. Der kræves bl.a.  genregistrering efter nøje granskning, og der er simpelt hen ikke nok uddannede eksperter, til at det kan klares inden for et år at udføre en sådan granskning af alle eksisterende trossamfund, som den nye lovgivning kræver.