Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ny midlertidig forfatning chokerer Egyptens kristne

"Mere islamistisk end den forfatning der var gældende under Mursi"

I Egypten er en ny, midlertidig forfatning trådt i kraft ved dekret af den midlertidige præsident, Adly Mansour. Den afløser den forfatning der blev udarbejdet under den for nylig afsatte præsident Mursi, og som blev kritiseret for ikke at beskytte kvinders og de religiøse mindretals rettigheder i tilstrækkelig grad.

Ikrafttrædelsen af den nye, foreløbige tekst, som skulle være gyldig i mindst seks måneder mens en ny forfatning udarbejdes, repræsenterer et vigtigt skridt i den overgangsproces der blev sat i gang med afsættelsen af Muhammad Mursi. Den midlertidige forfatning bliver dog mødt med bekymring, uro og kritik, både blandt førende jurister, borgerretsforkæmpere og ledende kristne personligheder.

Den koptisk-katolske biskop af Minya, Butrus Fahim Awad Hanna, udtaler til nyhedsbureauet Fides bl.a.: “Vi er bekymrede. De gør endda grin med os. De forhold som i den gamle forfatning så slemme ud i de kristnes øjne, bliver endog understreget i den nye tekst. Hvis ikke vi siger fra nu, vil vi ikke mere kunne sige noget.”

Nogle af de ændringer der er indført i den nye, midlertidige forfatningstekst, repræsenterer i kritikernes øjne et tilbageskridt i forhold til den islamistisk prægede forfatning under den tidligere regering, som var domineret af Det muslimske Broderskab. Især finder de kristne artikel 1 i den nye forfatning alarmerende, hvor der i henvisningen til sharia som grundlæggende kilde til lovgivningen bliver tilføjet at fortolkningen af sharia skal ske i overensstemmelse med de juridiske principper som blev udviklet i islams første århundreder. I dette afsnit bliver indholdet i den tidligere forfatnings artikel 219 gentaget, netop det som var centralt i de kristnes kritik af denne forfatning, og som fik de kristne repræsentanter i udvalget for udarbejdelsen af forfatningen til at trække sig fra udarbejdelsen af forfatningen. Disse formuleringer åbnede nemlig døren for de fortolkninger som salafisterne stod for.

Ydermere udelader den foreløbige forfatning artikel 3 i den tidligere, hvor det blev garanteret at kristne og jøder kunne henvise til deres egne kanoniske retsprincipper i reguleringen af personretslige og religiøse spørgsmål inden for deres respektive trossamfund.

De første til at ytre kritik af den foreløbige forfatning fra kristent hold har været jurister og tidligere parlamentsmedlemmer. Også talsmanden for Ungdomsforbundet Maspero har polemiseret mod den foreløbige forfatning med ordene: “De 26 koptiske martyrer for revolutionen af januar 2011 er blevet udnyttet af Det muslimske Broderskab, mens de syv koptiske martyrer for revolutionen af 30. juni er blevet udnyttet af salafisterne.”

Kilde: Agenzia Fides