Der er ikke støv på den forfulgte kirkes Bibler!

Da jeg blev en kristen som teenager, sagde en præst til mig: Palle, støv på din Bibel, er rust på din sjæl. Han mente jo,

Af Palle Flyger

Del artikel

Da jeg blev en kristen som teenager, sagde en præst til mig: Palle, støv på din Bibel, er rust på din sjæl. Han mente jo, at jeg skulle ”støve Biblen af” ved at bruge den flittigt dagligt. Mødet med undergrundskirkens kristne i den muslimske verden, gav mig et nuanceret billede af Biblen, som en nødvendighed i mit liv og ikke blot ”rar” at have adgang til. 


De kan forbyde mig at have Biblen eller tage den fra mig, men det jeg har lært af skriften udenad, kan de ikke tage fra mig.


Min oplevelse er, at i undergrundskirken er Guds ord en klippe og væsentligt at have adgang til i fysisk form.  Det er ikke ualmindeligt at forfulgte kristne lærer skriften udenad. Det har vi set igennem den lidende kirkes historie. Som en forfulgt kristen i et Islamisk land sagde til mig: De kan forbyde mig at have Biblen eller tage den fra mig, men det jeg har lært af skriften udenad, kan de ikke tage fra mig.

Jeg glemmer aldrig, de gange jeg selv har haft privilegiet at give en Bibel til isolerede kristne i bjergene i Nordafrika eller i lukkede lande i Mellemøsten. Deres glæde og respekt for Guds ord, glædestårerne over endelig selv at have en Bibel, sidder som et dybt indtryk i mig af værdien af Guds Ord, som klippegrunden i de forfulgte og undergrundskirkens DNA.


Ordet kalder os til sammen med de forfulgte kristne at give Biblen videre.


Ordet kalder på dem og os – til trøst og hjælp. Ordet kalder os til sammen med de forfulgte kristne at give Biblen videre.

For fakta er, at: Ud af verdens 7000 sprog er 3700 sprog uden Biblen eller har kun enkelte dele oversat. Ca. 700 millioner mennesker mangler at få Biblen på deres eget modersmål.

Dansk Europamission er forpligtet til at sikre Biblens oversættelse og tilgængelighed for dem, som ikke har adgang til Biblen, og til at bede og støtte i oversættelsen til andre sprog.

Når Biblen så er oversat, er vi målrettet i at sikre dens tilgængelighed. Derfor er Bibelsmugling stadig væsentligt til undergrundskirkens, ofte forfulgte kristne, i den muslimske verden.

Jeg beder om, at du og jeg vil forelske os i Guds ord, og vi derigennem vil få hjerte for at gøre Ordet tilgængeligt igennem Bibeloversættelse og endda overveje at rejser ind i lande med kufferten fyldt af gaver til forfulgte kristne, som har modet til at give det videre.