Iran

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Forfølgelse, diskrimination og chikane af kristne i Iran

Irans regering er meget fjendtligt indstillet over for det persiske Nye Testamente, da det er motoren i den iranske kirkes hastige vækst. Kristne betaler en høj pris, hvis de opdages, når de deler Guds Ord. 

Af Redaktionen

Del artikel

Sådan foregår forfølgelsen typisk: 

1. Overvågning af en mistænkt

Efterretningsfolk har muligvis fundet personen ved overvågning af aktiviteter på internettet, information, som de har fået gennem afhøringer, eller gennem en kollega eller nabo, der frivilligt har videregivet information til myndighederne.

2. Ransagning af hjemmet

En huskirke ransages, ofte uden en ransagningskendelse. Civilklædte agenter gør brug af trusler, frygt og vold, mens de endevender huset, konfiskerer telefoner, computere, harddiske og bibler som bevismateriale.

3. Anholdelsen

Agenter anholder alle personer af interesse uden at oplyse dem om anklagerne mod dem. Nogle gange bliver kristne arresteret i stilhed: de forvinder simpelthen bare. Familiemedlemmer gennemsøger hospitaler eller lighuse i ugevis, før de endelig får et telefonopkald fra fængslet.

4. Varetægtsfængsling og afhøring

Den kristne tilbageholdes i dage, uger eller måneder, hvor de udsættes for afhøringer. De fleste udsættes for verbalt misbrug og presses til at vende tilbage til islam. Mange gennemgår psykisk tortur (isolationsfængsel benyttes hyppigt), og nogle udsættes for fysisk tortur eller seksuelt misbrug.

5. Løsladelse mod kaution

Den kristne kan nogle gange blive løsladt mod kaution, hvis de har råd til det. Kristne er ofte nødt til at afgive skøder på deres huse eller forretningstilladelser for at få råd til kaution, hvilket resulterer i et enormt økonomisk pres på familien. Efter løsladelsen overvåges de stadig.

6. Rettergangen

Kristnes sager føres ved de berygtede revolutionsdomstole, hvor de bliver anklaget for politiske og sikkerhedsmæssige forhold såsom at “handle imod landets sikkerhed” eller “smugling af forbudte varer (bibler)”. Den anklagede må kun vælge en advokat fra en liste, som de får fra domstolene.

7. Anke eller nedsættelse af straf

Hvis man får lov til at anke, kan det tage nogle år, før ankesagen kan føres. Ofte er den kristne på fri fod, indtil ankesagen er afsluttet, hvor deres liv er i limbo. Nogle kristne ansøger om en strafnedsættelse i bytte for en indrømmelse af skyld, og deres straf kan blive nedsat en smule.

8. Afsoning af dommen

Fængselsdomme varierer mellem et par måneder og op til ti år. Straffen kan også inkludere bøder, eksil til afsidesliggende dele af Iran, obligatoriske kurser, der skal føre personen tilbage til islam, fysisk afstraffelse og/eller begrænsninger af aktiviteter efter løsladelse.

9. Løsladt – men under overvågning

Efter at være blevet dømt kan de kristne sandsynligvis ikke fortsætte med deres tjeneste som før, fordi de fortsat bliver overvåget. Nogle bliver i Iran, hvor de finder kreative, diskrete måder at fortsætte tjenesten på. Andre forlader landet som flygtninge, så de kan tjene mere frit i regionen eller længere væk.

10. Frugtbar på nye måder

Kristne der udsættes for forfølgelse, kan bære på ar resten af livet, men nogle gange møder de, der gennemgår forfølgelse, Jesus på en meningsfuld, ny måde, og når de bliver løsladt. De, der har lidt for deres tro, kan med stor troværdighed fortælle andre om at blive forfulgt på grund af sin tro på Jesus.

Iranske kristne i fængsel

  • Ved indgangen til 2022 afsonede fire kristne fængselsdomme på ti år, syv afsonede domme på fem år, to afsonede domme på seks år, én på otte, én på fire og to på to år. Derudover er nogle idømt udrejseforbud samt eksil til fjerntliggende egne i Iran efter fængselsstraffen. 
  • 134 kristne blev arresteret.
  • 61 kristne blev tilbageholdt.

Kilde: Dansk Europamissions projektpartnere Elam og Middle East Concern. 

Gud bruger Dansk Europamissions givere til at hjælpe iranske kristne samvittighedsfanger 

  • En kristen samvittighedsfange kan ikke bidrage økonomisk til sin familie, som derfor er i en vanskelig økonomisk situation. Gennem Dansk Europamission kan man give mad, lægehjælp samt støtte til at dække udgifter til husleje, vand, el og varme til familier i Iran, hvor den ene ægtefælle sidder i fængsel for sin kristne tros skyld.

Støt