Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

Iranske kristne indkaldt for at afsone fængselsdom

Iranske kristne efterspørger forbøn for fire kristne, som den 28. august blev beordret til at møde op i Evin-fængslet for at afsone deres dom.

Af Redaktionen

Del artikel

Den 30. juni 2020 blev en forsamling på omkring 30 kristne i et privat hjem i Tehran overfaldet af sikkerhedsagenter. Blandt de arresterede var den iransk-armenske præst Joseph Shahbazian og konvertitterne Mina Khajavi, Malihe Nazari, Somayeh (Sonya) Sadegh og Sonyas mor, Masoumeh Ghasemi. Det skriver Dansk Europamissions samarbejdspartner Middle East Concern.

Den 7. juni 2022 blev de dømt af dommeren, Iman Afshari, for ”at danne og drive ulovlige organisationer (huskirker) med formålet at forstyrre landets sikkerhed”. Joseph (58) blev idømt 10 års fængselsstraf og Mina (59) og Malihe (48) blev idømt seks år. Sonya og Masoumeh blev idømt mellem ét og fire års fængsel for medlemskab af huskirker, men fik lov til at betale bøder i stedet for at afsone fængselsstraffen. Sonya skal betale 40 millioner tomans (ca. 1350 USD) og Masoumeh 24 millioner tomans (ca. 810 USD).
Joseph blev yderligere idømt eksil i en to-årig persiode i det afsidesliggende sydøstlige Iran og et to-årigt forbud mod at rejse til udlandet og deltage i enhver social eller politisk gruppe.

I denne måned stadfæstede appelretten i Teheran dommene og påstod, at forsvaret ikke havde opfyldt de nødvendige kriterier for, at appellen kunne behandles.

Den 29. august blev Joseph, Mina, Sonya og Masoumeh indkaldt til at møde på anklagemyndighedens kontor i Evin-fængslet for at begynde afsoningen af deres straf. Det er endnu ikke bekræftet, om Malihe også er blevet indkaldt.

Dem der har fået idømt fængselsstraf kan blive tilbageholdt på stedet eller kan få et par dage til at forberede sig, før de melder sig i fængslet.

Iranske kristne anmoder om vores forbøn. Bed for, at:

  • Gud vil styrke og opmuntre de kristne og deres familier under denne udfordrende tid.
  • Dommeren Iman Afshari, som er ansvarlige for mange hårde straffe mod kristne i de seneste måneder, vil komme til erkendelse af uretfærdigheden af de straffe, der udmåles til dem, der fredeligt praktiserer deres tro.
  • De mange kristne og medlemmer af andre religioner, der lige nu er i fængsel i Iran på grund af deres tro vil blive løsladt.

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter