Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Mange kristne i Sri Lanka får Bibler, selvhjælp og rets- og advokathjælp

Siden 2010 har Dansk Europamissions givere støttet kristne i Sri Lanka, hvor de risikerer diskrimination, chikane eller forfølgelse.

Af Redaktionen

Del artikel

I 2021 modtog 2195 fattige srilankanere bibler på grund af støtte fra Dansk Europamissions givere. Eftersom landet var særlig hårdt ramt af pandemien, har biblerne været ekstra vigtige, da der ikke kunne afholdes gudstjenester med fysisk fremmøde.

Læs også: Covid-19 er en stor udfordring for Sri Lanka

Dansk Europamissions givere sikrede, at 2371 både kristne og ikke-kristne familier i 2021 har modtaget nødhjælpskasser, uddelt af lokale kirker. Hjælpen er nået ud til i alt 11.000 mennesker. De hårde nedlukninger har sendt mennesker i nød, så behovet for nødhjælp har været stort. 

123 præster og personer i kirkelig tjeneste fik i 2021 hjælp til selvhjælp, så de selv kunne generere indkomst i de typisk fattige landdistrikter, hvor de planter menigheder. Hjælpen kan eksempelvis bestå af en ko, hvis mælk de kan sælge, høns, hvis æg kan sælges, geder, som kan avles og hvis mælk kan sælges, eller hjælp til at åbne en lille butik. 

Endelig sikrede Dansk Europamissions givere, at otte forfulgte kristne fik rets- og advokathjælp i en række forskellige sager.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne