Sri Lanka

Bibelsmugling og -oversættelse

”Jeg gav mit liv til Kristus, da han helbredte mig fra en sygdom, som gjorde mig sengeliggende”

Efter sin omvendelse havde kvinden Sanuthi lyst til at læse i Bibelen, men havde ikke råd til at købe en.

Af Redaktionen

Del artikel

Sanuthi med sin bibel fra Dansk Europamissions givere.

Jeg blev født ind i og voksede op i en hindufamilie, fortæller Sanuthi. Jeg gav mit liv til Kristus, da han helbredte mig fra en sygdom, som gjorde mig sengeliggende. Jeg led i lang tid, men Jesus Kristus befriede mig.

Efter min omvendelse havde jeg lyst til at læse i Bibelen, men jeg havde ikke råd til at købe et eksemplar. Da Evangelisk Alliance i Sri Lanka (Dansk Europamissions samarbejdspartner, red.) gav mig en bibel, var jeg lykkelig. Den giver mig stor glæde, og giver mit liv så meget værdi.

Siden jeg begyndte at læse Bibelen, kan jeg se, at det har haft tydelige positive forandringer i mit liv.

Jeg vil gerne takke Gud for denne velsignelse gennem sit Ord. Jeg vil også gerne takke for Bibelen, slutter Sanuthi.

Præsten Manil

En anden, der har fået en bibel, er præsten Manil.Pandemien har bragt så mange problemer over vores samfund, fortæller han. Mange har svært ved at få nogen indkomst på grund af nedlukningen. Det har gjort Bibelen til en dyr luksusvare. Dette problem har ikke kun haft en indvirkning på de troende, som kommer i kirken, men også for kirkens medarbejdere, da der kun var få eksemplarer af Bibelen i kirken.

Evangelisk Alliance i Sri Lanka (Dansk Europamissions samarbejdspartner, red.)gav Bibler til os, og det gjorde det muligt for os at kunne give dem videre til de troende i vores forsamling. Kirkens stab og de troende i kirken er blevet velsignet af denne gave

Det har lettet mig for meget pres og uro, at der nu er taget hånd om dette spørgsmål, ligesom det har haft stor indflydelse på missionsarbejdet, at vi har fået bibler. 

Vi vil gerne sige tak for hjælpen. Vi beder Gud om fortsat at velsigne jeres tjeneste.Må Gud velsigne jer!

Tusind tak til alle, der beder for og økonomisk støtter fattige kristne i Sri Lanka, så de kan læse i Bibelen.  

Fakta: Bibler til fattige kristne 

  • Dansk Europamissions givere har siden 2010 givet bibler til kristne i Sri Lanka, der er så fattige, at de ikke har råd til en bibel.

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne