Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Fattige præstefamilier har brug for hjælp til selvhjælp

Fattige pastorer i Sri Lanka har brug for hjælp til selvhjælp, så de kan sættes i stand til at forsørge deres familier.

Af Samuel

Del artikel

Under store økonomiske afsavn har præsterne, støttet af deres ægtefæller og børn, plantet menigheder i områder, hvor der ingen kristne er. Ofte har de næsten ingen løn fået for dette vigtige arbejde, hvor de har ofret alt og er blevet forfulgt for at dele evangeliet med deres medborgere. 

Præsten George fortæller her: Narangala er min hjemby; jeg kender disse landsbyboere, og min mor arbejdede før i tiden i teplantagerne her. Det er arbejderne på disse plantager, der kommer til min kirke. Det er en meget fattig menighed, jeg tjener”. 

“Min tjeneste […] begyndte for mere end 12 år siden. Det var virkelig et spørgsmål om tro, for jeg havde ikke nogen indtægtskilde. Så længe hun kunne, støttede min mor min tjeneste med sin lille indtægt fra at plukke teblade. Nu, hvor hun ligger med lammelser, er det min tur til at tage mig af hende, samtidig med at jeg skal sørge for min kone og fire små børn. Min eneste indtægt var de 3000 rupee, jeg modtager hver måned i tiende”. 

Præstefamilien tjener nu penge på gedeavl

Med støtte fra Dansk Europamissions givere fik George geder, som han kunne avle på. Geder får kid to gange årligt, og salgsprisen er omkring 20.000 rupee. I gennemsnit sælger George et gedekid om måneden, svarende til en månedlig indtægt på omkring 20.000 rupee. 

Han slutter: ”De penge, jeg tjener på at opdrætte geder, har været en stor hjælp. Det har været en velsignelse for min familie, og især for mine børn. Ikke blot får de næring fra den gedemælk, de får at drikke hver morgen, den ekstra indtægt hjælper også med at betale for deres skolegang”.

Billedet til højre: George sammen med sin familie.

Der er mange flere præster i Sri Lanka, der har brug for hjælp til selvhjælp, så de kan forsørge deres familier. Vores samarbejdspartner, Evangelisk Alliance i Sri Lanka, har spurgt Dansk Europamission om støtte til fattige præstefamilier i landet. 

Alt efter lokal efterspørgsel kan familierne enten få 25 høns, en ko, 2 geder, hjælp til at starte en lille butik eller en symaskine, så de kan starte en systue. Det koster i gennemsnit 1720 kroner at hjælpe én familie til at blive selvforsørgende, svarende til et samlet budget på 257.968 kroner. 

Du kan række en hjælpende hånd til fattige præster og deres familier. Du kan sætte dem i stand til selv at tjene penge – på en værdig måde – så deres børn kan få mad, tøj og skolegang og dermed de bedste forudsætninger for en god fremtid. 

Du kan hjælpe præsterne og deres familier, så de kan forblive i tjenesten og fortsat dele Guds kærlighed med deres medmennesker. 

Tak om du vil gøre en meget konkret, positiv forskel for disse udsatte og fattige præstefamilier. De vil mærke, at kristne står sammen med dem og støtter dem i deres vigtige arbejde.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier