Sri Lanka

Fortalervirksomhed

”…vigtigere end alt andet er jeres bøn for os”

Når man taler med nogen der har fået tæsk og som er helt nedbrudt, mennesker der har mistet alt, og man spørger dem: Hvad skal vi gøre for dig? – så svarer de: Bed for os.

Af Samuel

Del artikel

Denne sommer har jeg besøgt Dansk Europamissions arbejde i Sri Lanka. Med egne øjne så jeg hvorledes den forfulgte kirke i Sri Lanka får hjælp gennem projekterne som Dansk Europamissions givere støtter.

Forfølgelse af kristne er nyt i Sri Lanka

Jeg spurgte Sharon, som er kristen advokat, hvordan det er at være kristen i Sri Lanka.
Sharon fortæller: Da jeg voksede op, var det let at være kristen her i Sri Lanka, ligeså let som hvis man tilhørte en anden overbevisning. Da jeg var 12 år, læste jeg en bog om hvordan kristne i det tidligere Sovjetunionen blev forfulgt – hvordan det var strafbart at have en bibel, at tilbede Gud eller bede.

Billeder øverst og til højre: Menneskemængderne, under ledelse af ekstreme buddhistmunke, ødelægger også guitarer og computere.

Det åbnede mine øjne for en verden der var meget anderledes end den jeg levede i. Jeg forestillede mig aldrig at der ville komme en tid hvor kristne i Sri Lanka oplevede forfølgelse, diskrimination og hån – ligesom de kristne i Sovjetunionen gjorde.

I øjeblikket er det vanskeligt for kristne i Sri Lanka, specielt dem der bor på landet. De oplever angreb, trusler og diskrimination. Selv i storbyerne mærker kristne spændinger.

Hvordan reagerer kirken på forfølgelsen?

Kirken reagerer på to måder. På den ene side føler d en sig truet, og kristne føler sig som mindreværdige borgere i landet. Frygt vinder til en vis grad frem blandt kristne. I nogle dele af landet mødes kristne ikke mere til gudstjeneste om søndagen på grund af frygt eller trusler om angreb, så de må bede hemmeligt eller i små grupper. De kan ikke mødes som kirke. Det er én side af historien.

Billede til højre: Ødelagt kirke i Sri Lanka

På den anden side ser vi også at kirken stadig er livskraftig. Mennesker mister ikke troen, og der er mange eksempler på at kristne har nægtet at afsværge deres tro, selv under angreb og trusler fra pøbelen. Faktisk har de vidnet og delt deres personlige oplevelse af Kristus – så vi ser disse to meget forskellige reaktioner på forfølgelsen.

Børnene viste vejen – se på Jesus midt i forfølgelsen!

Jeg besøgte en kirke som var blevet brændt helt ned. De kunne ikke mødes til gudstjeneste, der er ikke noget tag, kun vægge. Men børnene mødtes der til søndagsskole, og det var meget opmuntrende at se hvor hengivne de var, og hvor fokuserede de var på at lære om Gud. Jeg besøgte dem en gang hvor det regnede kraftigt. Derfor kunne de ikke mødes udenfor, og de var i stedet forsamlet i et lille mørkt lokale, hvor gulvet var vådt og der var spredt plastikunderlag på gulvet, hvor børnene sad og malede og lærte om Moses og den brændende tornebusk.

Jeg kom til at tænke på hvordan jeg var opmærksom på fugten, lugten, regnen og det våde gulv, men børnene så det ikke. De var så fokuserede på at lære om Gud. Det mindede mig om historien om Peter der gik på vandet. Så længe han så på Jesus, lykkedes det, men når han fjernede blikket fra Jesus druknede han. Det lærte mig hvor vigtigt det er at vi lader vore øjne være fokuserede på Gud, og det var så opmuntrende at se hvordan disse børn var så fokuserede på Jesus.

Vokser kirken i denne tid? Jeg tænker ikke kun på i størrelse, men også på om mennesker vokser i troen og vil hengive sig mere til at følge Jesus Kristus.

Siden Romerrigets tid har vi set at kristne er fortsat med at tro til trods for forfølgelse, og det ser vi også i Sri Lanka. Vi ser også at forfølgelse generelt renser kirken fra overfladisk tro, og at det opmuntrer mennesker til at vokse dybere i Gud, have en dybere forståelse af og en dybere tro på Jesus, så på den måde har forfølgelse en positiv virkning på en persons tro på Jesus.

Til trods for forfølgelsen er der stadig mennesker der vil søge Kristus og tiltrækkes af Ham så også i antal vokser kirken.

Hvad kan vi som kristne i Danmark gøre for at tjene kirken i Sri Lanka?

Vi værdsætter det som kristne i Danmark allerede gør for at opmuntre og støtte dem der møder forfølgelse, ved at give bibler til fattige kristne, retshjælp til kristne der diskrimineres og hjælp til selvhjælp til fattige pastorer.

Men vigtigere end alt andet er jeres bøn for os. Når man taler med nogen der har fået tæsk, og som er helt nedbrudt, mennesker der har mistet alt, og man spørger dem: Hvad skal vi gøre for dig? – så vil de svare: Bed for os. Bøn er noget ganske særligt, og det berører kristne meget dybt i vores land.

Så det vi vil bede vores kristne brødre og søstre i Danmark om, er at I vil bede for os. I må også være en stemme for kristne der ikke har en stemme. I er frie i jeres land til at tale, også om trosfrihed for dem der ikke har det, i andre dele af verden.

Se video fra Sri Lanka her:

[clip url=”https://vimeo.com/102912855″]

Giv bibler til fattige kristne på Sri Lanka nu: 

Støt Sri Lanka: Bibler til fattige kristne