Irak

Nødhjælp og udviklingsprojekter

En bøn på vegne af ofrene for IS barbari

Den såkaldte Islamiske Stat (IS) er i færd med at gennemføre et folkemord mod kristne, yazidier og andre irakere. Billedet viser mennesker som IS har korsfæstet,

Af Redaktionen

Del artikel

I sine fanatiske bestræbelser på at etablere et kalifat har IS begået forbrydelser mod menneskeheden ved bevidst at forårsage masseudsultning og dehydrering og ved at begå samvittighedsløse barbariske handlinger mod nonkombattanter, heriblandt forsvarsløse kvinder, børn og ældre mennesker.

Sådan begynder en appelskrivelse til USAs præsident Obama, som en række amerikanske professorer og kirkeledere har underskrevet. Den er oversat af frivillig hos Dansk Europamission, Heine Strømdahl, som knytter denne kommentar til appelskrivelsen:

“Jeg synes appelskrivelsen er skrevet i en kærlig og ydmyg kristen ånd. Den peger ikke fingre af forskellige politiske tilgange til tragidien i Irak, men opfordrer alene til at USA sikre de forfulgte minoriteters sikkerhed i Irak.”

Appellen til Obama lyder således:

Det er bydende nødvendigt, at De Forenede Stater og det internationale samfund handler omgående og beslutsomt for at stoppe IS og forhindre yderligere overgreb på religiøse minoriteter. Dette mål kan ikke nås uden brug af militær magt til at nedbryde og sætte IS styrker ud af funktion. Præsident Obama gjorde ret i at beordre luftangreb mod IS for at forhindre dets fremmarch mod særligt vigtige byer og for at sørge for humanitær assistance til mennesker, som flygter fra dets angreb.  Dog er der behov for at gøre meget mere, og der er ingen tid at spilde.

Vi – underskriverne – er demokrater, republikanere og uafhængige. Vi repræsenterer forskellige religiøse traditioner og afskygninger af tro. Ingen af os glorificerer krig eller undervurderer de risici, der følger med brugen af militær magt.  Hvor ikke-militære midler til konfliktløsning og beskyttelse af menneskerettigheder er tilgængelige, favoriserer vi altid og på det kraftigste disse midler. Imidlertid er der overvældende bevis for, at sådanne midler ikke vil være i stand til at beskytte ofrene for det folkemord, der allerede nu udfolder sig ved IS hænder. Det er grunden til at patriark Sako fra den irakiske kaldæiske kristne kirke har anmodet om militær intervention.

Derfor opfordrer vi De Forende Stater og det internationale samfund til at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at støtte og udruste lokale hærstyrker, som bekæmper IS i Irak, så de kan beskytte deres folk. Ingen muligheder, som ligger på linje med doktrinen om ”retfærdig krig”, bør tages af bordet. Vi mener endvidere, at De Forende Staters målsætning bør være mere omfattende end blot for en kort tid at lægge et låg på den eskalerende vold, som truer så mange uskyldige på IS vej.   Intet mindre end ødelæggelsen af IS som en kampstyrke vil yde langsigtet beskyttelse for ofrene.

Vi opfordrer Præsident Obama og De Forende Staters Kongres til at udvide luftangrebene mod IS med henblik på at undergrave dets militære magt og til at yde fuld luftbeskyttelse for kurdiske styrker og andre styrker, der kæmper mod IS. Herudover anbefaler vi Washington Posts opfordring til De Forenede Stater om at give våben, ammunition og udrustning til kurdiske styrker, sunnistammer og andre, som for tiden er hæmmet i deres evne til at bekæmpe IS på grund af mangel på sofistikerede våben og andre ressourcer. De Forenede Stater bør også bidrage med efterretninger. Vi er håbefulde, at lokale styrker med tilstrækkelig støtte og assistance fra USA og det internationale samfund kan besejre IS

Udvidelsen af humanitær bistand til de flygtende og fordrevne er også presserende. Lokale kirker og hjælpeorganisationer er overvældede, og vi er alvorligt bekymrede for, hvordan der vil blive sørget for disse ofre for religiøs forfølgelse i den kommende vinter. De Forenede Stater kan og bør gå foran med hensyn til at levere mad, vand, medicin og andre væsentlige forsyninger.

Vi bør også lægge os på sinde, at udover at stoppe folkemordet har USA og Europa meget konkrete interesser i at nedbryde IS. Som Washington Post har advaret:

”Den islamiske stats styrker, som har beslaglagt et stort antal USA-leverede våben, (fra den irakiske hærs lagre: oversætterens bemærkning) truer ikke alene de irakiske og kurdiske regeringer, men også Libanon, Tyrkiet og Jordan.  Med hundredevis af vestlige rekrutter har de ambitionen og kapaciteten til at rette angreb mod mål i Europa og De Forenede Stater.”   

Det er også værd at huske på, at vores egen nation ikke er uden ansvar for den nød, som ofrene for IS folkemord nu befinder sig i. Det, der sker med disse mennesker nu og de fortsatte trusler, som de står overfor, ville ikke være sket, hvis det ikke var for fejl og svigt af vores egen nation i Irak. Dette kan og bør anerkendes af alle til trods for uenigheder, vi måtte have i blandt os selv – uenigheder, med hensyn til præcist hvad disse fejl og svigt var, og hvilke politiske og militære ledere, som hovedsagligt er ansvarlige for dem. Pointen er ikke at pege fingre eller tilskrive skyld, men at anerkende, at retfærdighed lige som vel som medfølelse kræver, at vi tager de nødvendige skridt til at gøre en ende på IS folkemord og beskytte dem, som er dets ofre.

Så vidt appellen.

Støt ofrene for IS barbarisme. Det koster 550 kr. at give en flygtningefamilie mad og medicin i en måned. 

Støt

Underskrivere:

Robert P. George, McCormick Professor of Jurisprudence, Princeton University

Russell Moore, Ph.D., President, The Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention

Benjamin S Carson Sr MD, Emeritus Professor of Neurosurgery,Oncology,Plastic Surgery and Pediatrics, Johns Hopkins Medicine, President and CEO American Business Collaborative, LLC

James R. Stoner, Jr., Professor of Political Science, Louisiana State University

Gerard V. Bradley, Professor of Law, Notre Dame Univesity

Edward Whelan, President, Ethics and Public Policy Center

Matthew J. Franck, Witherspoon Institute

William Happer, Professor of Physics Emeritus, Princeton University

Prof. Dan Robinson, Philosophy Faculty, Oxford University and Distinguished Professor Emeritus, Georgetown University

David Mills

Micah J. Watson, Ph.D, Director, Center for Politics & Religion; Associate Professor, Political Science, Union University

Alan Charles Kors, Professor of History, University of Pennsylvania

Anthony M. Esolen, Professor of English, Providence College

John Londregan, Professor of Politics and International Affairs, Princeton University

Fr. John Cassar

Thomas Kelly, Professor of Philosophy, Princeton University

Rabbi Eliezer Bercuson, Princeton University

Eric Metaxas, author of Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy

C. Ben Mitchell, PhD, Interim Provost & Vice President for Academic Affairs, Graves Professor of Moral Philosophy, Union University

Thomas F. Farr, Director, Religious Freedom Project, Visiting Associate Professor, Georgetown University

Lauren Weiner

Ben Cohen, Writer and Political Analyst, New York City

Robert J. Lieber, Georgetown University

Michael Stokes Paulsen, University Chair & Professor of Lae, The University of St. Thomas

Katherine Kersten, Center of the American Experiment in Minneapolis, MN

Patrick Lee, Franciscan University of Steubenville

Sol Stern, Senior Fellow, Manhattan Institute

Jonathan Brent

Josh Block, Chief Executive Officer & President, The Israel Project

Richard Weissman, Associate Professor Emeritus, University of Colorado at Denver; Adjunct Professor, Portland Community College

Og andre……….