Syrien

Ikke-kategoriseret

Nonner bortført fra Maaloula er nu løsladt

Af Redaktionen

Del artikel

De kristne i Syrien kan nu glæde sig over en god nyhed: 13 græsk-ortodokse nonner og deres ledsagere blev løsladt i løbet af natten og sendt tilbage til Damaskus om morgenen den 10. marts som led i en fangeudveksling. Nonnerne og deres ledsagere er efter sigende trætte, men ellers i god behold, og de fortæller at de for det meste blev behandlet godt af deres bortførere.

Nonnerne og deres ledsagere blev kidnappet den 2. december 2013 efter at gruppen Jabhat al-Nusra og fire andre bevæbnede grupper havde angrebet Maaloula, en historisk kristen by nord for Damaskus. Det er blevet rapporteret at de fleste af de 40 nonner fra St. Thekla Klostret, samt de forældreløse børn i deres varetægt, blev flyttet til et sikrere opholdssted før volden brød ud. Men priorinden Pelagia Sayyaf og et antal nonner besluttede at blive i klostret. Det er disse nonner som blev bortført da de bevæbnede grupper overtog kontrollen med den øvre del af byen, herunder det oldgamle kvarter hvor klostret og adskillige kirker ligger.

Løsladelsen kommer som resultat af intensive forhandlinger mellem den syriske regering og Jabhat al-Nusra med embedsmænd fra Libanon og Qatar som mæglere. Regeringen løslader 153 syriske kvinder tilbageholdt uden at have været for retten.

Syriske kirkeledere beder om vores fortsatte udholdenhed i bøn for fred og stabilitet i deres land. Der er mange grunde til stor bekymring blandt syrerne, blandt andet det fortsat høje antal kidnapninger, at nødhjælpskonvojer nægtes adgang, angreb på nødhjælpskonvojer og de stridende parters brug af belejringstaktik i mange områder i den igangværende krise.

De syriske kristne takker for vores forbøn og glæder sig over løsladelsen af disse personer. De anmoder om vores fortsatte forbøn for at:

  • Nonnerne fra Maaloula og deres ledsagere hurtigt må komme sig oven på deres prøvelser og blive i stand til at genoptager deres pleje af de forældreløse og andre i nød.
  • De to biskopper der blev kidnappet i april, en munk der har været forsvundet siden starten af august, to præster der blev kidnappet i februar 2013 og andre kristne der holdes fanget, må blive løsladt i god behold.
  • Syriske kristne må erfare Jesu nære tilstedeværelse, Helligåndens vejledning og Faderens beskyttelse.
  • Volden må ende, freden blive genoprettet og en retsstat hvor alle er lige for loven må blive etableret i hele Syrien.
  • Det internationale samfund sammen med de lokale magthavere vil handle beslutsomt for at sikre at nødhjælp kommer frem til alle i nød.

Kilde: Dansk Europamissions samarbejdspartner Middle East Concern