Syrien

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Chokerende behandling af kristne i Syrien

Hjælp til nødlidende familier i Syrien

Af Henrik Due Jensen

Del artikel

Der er brug for hjælp til de forfulgte kristne i Syrien. De er fanget i en borgerkrig der allerede har kostet omkring 140.000 mennesker livet.

Petros* forklarer mig at de muslimske ekstremister har overtaget landet, og at hvis præsident Assad går af, så vil det betyde at de kristne bliver udryddet. Folk bliver kidnappet, og der er mange blandt oprørerne i Syrien der anvender mafialignende metoder i kampen om magten i Syrien.

Priserne på madvarer er steget voldsomt, hvilket har vanskeliggjort livet yderligere for befolkningen. Der mangler ganske enkelt mad. Petros* forklarer at han måtte sælge ejendele fra sit hus for at kunne flygte. Han ankom til Jordan med blot to par bukser og to skjorter.

De kristne jeg har talt med i Jordan, er dybt bekymrede over udviklingen i deres land, og mest af alt frygter de at muslimske fanatikere overtager Syrien så forfølgelserne af den pressede kristne minoritet bliver værre. De kristne frygter for deres liv og for til sidst at blive helt udryddet.

Konflikten i Syrien har desværre resulteret i langt over 140.000 døde og flere end 6.5 millioner internt fordrevne inden for Syriens grænser, og halvdelen af befolkningen (9.3 millioner) er alvorligt udsatte på grund af sult, ifølge tal fra FN. 46 % af dem er børn som står uden ret meget hjælp fordi størstedelen af den internationale nødhjælp kun bliver uddelt til syriske flygtninge uden for landet.

Dansk Europamission beder om støtte til:

Madforsyninger til nødlidende kristne familier og mælk til spædbørn. Kirkerne rækker også ud med hjælp til ikke-kristne nødlidende familier. Tak for enhver støtte til Syriens nødlidende familier.

Støt

* Navnet er ændret af sikkerhedshensyn.