Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Retssagen mod den kasakhiske konvertit Kasjkumbajev er nu begyndt

Retssagen begyndte i dag i Kasakhstans hovedstad Astana. Pastor Kasjkumbajev blev fængslet den 17. maj 2013, og han har dermed været fængslet i mere end 8 måneder inden retssagen begyndte.

Af Samuel

Pastor Kashkumbayev

Del artikel

I den periode har han blandt andet været tvangsindlagt på et psykiatrisk sygehus og er blevet tvangsmedicineret – selvom han er psykisk sund. Han er uretfærdigt anklaget, blandt andet for at en kvinde skulle være blevet paranoid skizofren ved at deltage i gudstjenester i hans kirke.

Misbrug af psykiatrien mod kristne – som i Sovjetunionens dage

Det alvorlige og skelsættende ved sagen er at myndighederne for første gang siden Sovjetunionens sammenbrud misbruger psykiatrien mod kristne – vel at mærke psykisk sunde kristne – og anklager kristne for at gøre mennesker psykisk syge. Det er et alvorligt forsøg på stigmatisering af kristne.

Det får de kasakhiske kristne til at spørge hvad fremtiden bringer. Denne sag er nemlig blot en af flere hændelser inden for de sidste 4 år der viser at forfølgelsen af kristne i landet er tiltagende.

Årsagen til de falske anklager

Årsagen til retssagen er egentlig nok den at han er etnisk kasakh, og var muslim inden han konverterede til den kristne tro. Derfor opfattes han som en trussel mod den typiske definition af national kasakhisk muslimsk identitet, da han gennem sin omvendelse viser at man godt kan være kasakh og kristen samtidig.

I sommerudgaven af Dansk Europamissions blad kunne læserne underskrive og sende et vedlagt brev til myndighederne i Kasakhstan, hvori der blev appelleret om at pastor Kasjkumbajev blev løsladt og frikendt for de uretfærdige anklager.

Bed for Kasjkumbajev og de kristne i Kasakhstan

I øjeblikket er Kasjkumbajevs helbred svækket, han er ved at miste hørelsen og har smerter i hjertet. Tak om du vil bede for pastor Kasjkumbajev. Og bed for kirken om at Gud må vende situationen til noget godt, at kirken må gå sejrrigt gennem denne prøvelse.