Libyen

Fortalervirksomhed

12 kristne fængslet i Libyen

Men på trods af forfølgelser vokser konvertitkirken i det ustabile land, hvor selv trusler og fare ikke forhindrer evangeliets forkyndelse gennem undergrundskirkens aktiviteter.

Af Palle Flyger

12 kristne er fængslet i Libyen

Del artikel

Lederen for Dansk Europamissions samarbejdspartner vedrørende Libyen, Ahmed Sazousi, fortæller, at antallet af fængslede kristne formodentlig er større end de 12 kendte: ”Situation forværredes i marts 2023 – hvor flere kristne og andre libyere som havde forladt islam  blev arresteret.”

Myndigheders fængsling af mindst 12 kristne kan således ses som en reaktion på, at flere og flere libyske unge fravælger islam og i stedet søger et liv i frihed fra islams restriktive regler. Libyens unge vender sig således ikke i første omgang til andre religioner, eksempelvis kristendommen, men fravælger al religion.

En undersøgelse offentliggjort af BBC indikerer, at 36% af unge libyere mellem 16 og 29 år har forladt islam helt. Undersøgelsen er udarbejdet af Arab Barometer Research Network ved Princeton University for BBC’s arabiske udsendelser. Læs mere her…

Libyske kristne deler tro trods risiko for forfølgelse

Libyske kristne, som deler deres tro med andre, frygter myndighedernes reaktion. Derudover frygter de familiens, lokalsamfundets, arbejdspladsens og uddannelsesstedets reaktion på deres nye tro.

Ahmed fortæller: ”Vi kender navnene på 12 konvertitkristne fængslet under svære forhold i Libyen. De fleste har delt deres tro med andre.”

Dia Ahmed Balauo blev idømt dødsstraf den 4. september 2022.

”Blandt de frimodige fængslede kristne er Dia Ahmed Balauo, som blev idømt dødsstraf den 4. september 2022.”  Broder Dia Ahmed,  er en frimodig ung mand som fandt og delte troen på Jesus med andre. Dette medførte fængsling og dødsdom.

Dansk Europamission har ad diplomatiske kanaler arbejdet på at få Dia Ahmed Balauo ud af Libyen og til et sikkert tredjeland, men det er ikke lykkedes endnu.

”Vi er meget bekymret for ham, da myndighederne har flyttet ham til et ukendt sted. Vi kender ikke til hans situation eller om dødsdommen er eksekveret. Myndighederne lokker de fængslede kristne med et liv i frihed, hvis de konverterer til Islam, og lover aldrig at beskæftige sig med kristendom igen. De umenneskelige forhold i fængslet og myndighedernes pres gør, at nogle kristne vender tilbage til islam”, slutter Ahmed.

Bed

  • For de kristne i fængsel i Libyen – bed om frimodighed til at dele Jesus med deres medfanger.
  • Bed om styrke for vores kristne bror Dia Ahmed Balauo som har modtaget en dødsdom.
  • Bed om at vi kan få kontakt med ham.
  • Bed for de isolerede kristne, som ikke tør have kontakt med andre kristne pga. trusler fra familie og myndigheder.

Dansk Europamisions arbejde i Libyen og Nordafrika

Dansk Europamission arbejder med mediemission ind i Libyen og de andre
nordafrikanske lande: Marokko, Egypten, Algeriet og Tunesien. Desuden får undergrundskirker åndelig omsorg og kirkeledere trænet.

Vores samarbejdspartner deler evangeliet med tusinder af muslimer online som deltager i
stort antal på online gudstjenester, produceret af vores partnere.

Besøg af Dansk Europamission?

Dansk Europamission inspirerer menigheder gennem møder i kirker og missionshuse i
Danmark til at involvere sig i mission blandt muslimer i den muslimske verden, også i
Nordafrika.

Du kan booke et gratis møde med Dansk Europamission til din kirke, missionsforening,
bibelgruppe eller ungdomsgruppe her…