Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Pastor Kashkumbayev har været tvangsindlagt på psykiatrisk sygehus

Pastor Kashkumbayev, som er anklaget for at have gjort en kvinde psykisk syg, blev tvangsindlagt til undersøgelser på et psykiatrisk hospital i Almaty den 5. august. Han blev udskrevet den 5. september og er nu overført til et fængsel i Astana.

Af Samuel

Pastor Kashkumbayev

Del artikel

I sommerudgaven af Dansk Europamissions blad kunne læserne underskrive og sende et vedlagt brev til myndighederne i Kasakhstan, hvori der blev appelleret om at pastor Kashkumbayev blev løsladt og frikendt for de uretfærdige anklager.

Han blev tvangsmedicineret

Den 5. september blev han udskrevet fra det psykiatriske sygehus i Almaty. Overlægen ville ikke fortælle til Forum 18 – et nyhedsbureau Dansk Europamission er medstifter af – om sygehuset havde konkluderet at pastor Kashkumbayev var pyskisk sund og ansvarlig for sine handlinger.Pastor Kashkumbayev blev tvangsmediceret én gang, hvilket medførte en så kraftig reaktion at sygehuset ikke efterfølgende medicinerede ham. Han er nu i et fængsel i Astana, og hans sag efterforskes fortsat.

Kan myndighederne ikke finde noget på ham?

Det var helt tilbage i maj at pastoren blev fængslet – og ifølge kasakhisk lov kan han holdes indespærret i op til seks måneder inden han skal for retten. Det er bemærkelsesværdigt at retssagen endnu ikke er begyndt, og årsagen kan være at anklagemyndigheden ganske enkelt ikke kan finde noget at anklage pastoren for, og at den dermed er bange for at ville tabe en eventuel retssag.

Kashkumbayevs advokat informeres ikke

“Jeg har også prøvet at få adgang til dokumenterne i sagen – men forgæves”, fortæller pastorens advokat Beysekeyev. Han bemærker at retten den 26. juli afgjorde at han og Kashkumbayevs søn skulle gives adgang til dokumenterne i sagen. Men trods det at afgørelsen trådte i kraft den 8. august, så har de stadig ikke fået adgang. “Dette er en grov overtrædelse af loven – rettens afgørelser skal følges af alle”. Beysekeyev har indgivet en skriftlig klage om dette. Han nævnte desuden at han ikke har fået adgang til at mødes med sin klient siden 18. juli, hvor han mødtes med ham i fængslet i Astana hvor han var varetægtsfængslet inden han blev overført til Almaty. “Min klient er ikke blevet bragt til retssalen til de forskellige høringer, trods mit krav om dette. Han bliver de facto holdt i isolation”.

Svar fra Kasakhstans myndigheder

Kasakhstans myndigheder har – på russisk – svaret de læsere af sommerudgaven af Dansk Europamissions blad samt vort e-nyhedsbrev der appellerede via email for pastor Kashkumbayev. Det er meget positivt at Kasakhstans myndigheder for det første er opmærksomme på appellerne, samt at de overhovedet svarer.

I myndighedernes svar står der at borgernes frihedsrettigheder er sikret i forfatningen, ligesom forfatningen sikrer uafhængige domstole. Om de smukke regler i forfatningen så håndhæves, må myndighedernes håndtering af pastor Kashkumbayevs sag vise.

Kashkumbayev er 67 år og har nedsat funktionsevne

Pastor Kashkumbayev er 67 år gammel, og var tidligere professor på universitetet i Karaganda i Kasakhstan. I 2010 ramtes han af et hjerteslag, hvilket begrænsede hans funktionsevne.

Han begyndte som pastor i Astana i 1995, nogle år efter sin omvendelse fra “traditionel” islam.

Tak til alle

Tak til alle der beder for denne frimodige pastor. Dansk Europamission følger sagen tæt og vil oplyse om nyt, blandt andet på forfulgtekristne.dk, facebook, via e-nyhedsbrevet, sms med breaking news og bladet.