Syrien

Ikke-kategoriseret

Syriske kristne beder om forbøn

Af Redaktionen

Del artikel

I de seneste måneder er antallet af angreb på syriske kristne vokset, og de beder fortsat om vores forbøn.

Der rapporteres om en lang række hændelser der involverer kidnapning af kristne. Et eksempel herpå fandt sted den 9. februar, hvor to præster, Michel Kayyal (armensk katolik) og Maher Mahfouz (græsk ortodoks), blev kidnappet, da de tog bussen mellem Damaskus og Aleppo. Bussen blev stoppet af bevæbnede mænd fra en af de grupper der kæmper mod regeringen. De bevæbnede mænd tjekkede alle passagerernes identifikationspapirer, og kun de to præster blev taget med. En katolsk ordenspræst som rejste sammen med dem, blev ikke taget. Forhandling om deres løsladelse er i gang. Der rapporteres også om andre kidnapninger, især i al-Hasakah-provinsen , hvor nogle kristne har demonstreret offentligt mod denne foruroligende nye tendens.

Der har været en række angreb på kirkebygninger og anden kristen ejendom. Sådanne angreb opfattes ofte som advarsler eller trusler til de kristne samfund. Et eksempel er en hændelse der fandt sted den 10. februar. Bevæbnede mænd vandaliserede den historiske Skt Maroun-kirke i landsbyen Barad, cirka 40 km nord for Aleppo.

De kristne ledere i Syrien gør opmærksom på at der ofte ligger politiske og økonomiske motiver bag mange af angrebene. Alligevel ser de en stigende tendens til at angrebene er religiøst motiverede. Dette hænger sammen med at antallet, og hermed indflydelsen, af ekstremistiske religiøse grupper i modstandsbevægelsen er stigende.

Syriske kirkeledere lægger også vægt på de alvorlige økonomiske udfordringer som mange syrere står overfor, nu hvor flere og flere må flygte, enten til andre steder i landet eller til nabolandene. Kirkerne og de kristne samfund yder til stadighed en aktiv indsats for at hjælpe med at opfylde de overvældende behov for hjælp.

De syriske kristne beder om forbøn for:

  • At volden i Syrien må ende, og der vil komme fred og retfærdighed til alle syrere.
  • At de der er blevet kidnappet, må blive løsladt uskadt, og at der ikke vil forekomme flere kidnapninger.
  • At de der er engageret i hjælpeprogrammer der tilgodeser deres lokalsamfund og de flygtende og internt fordrevne, må erfare Herrens forsyn og hjælp.
  • At de syriske kristne, især kirkelederne, må erfare Helligåndens visdom og vejledning hver dag.
  • At alle de der bruger vold, herunder mod de kristne og de kristnes ejendom, må erfare Helligåndens vilje og søge tilgivelse hos Faderen gennem Jesu Kristi liv, død og opstandelse.

Kilde: Dansk Europamissions samarbejdspartner, Middle East Concern