Algeriet

Ikke-kategoriseret

Algerier står til fem års fængsel for at have vidnet om sin kristne tro

En algerisk kristen står anklaget for at have fornærmet islam, men ved den nylige appelhøring havde anklagemyndigheden stadig ikke fremskaffet nogen beviser.

Af Redaktionen

Del artikel

Karim Siaghi, en konvertit til kristendommen, blev i maj 2011 idømt fem års fængsel og en bøde på 200.000 algeriske dinarer (ca. 14.500 DKK), selvom anklagerne hverken havde fremlagt beviser eller fremstillet nogen vidner i retten.

Mere end et år senere, midt i november i år, blev Siaghis appelhøring afholdt i kystbyen Oran i det nordvestlige Algeriet. Det var første gang han mødte sin anklager i retten.

Siaghi blev arresteret i april 2011 efter at han efter sigende gav en cd om kristendommen til en muslim. Siaghi var gået ind i en telebutik for at købe taletid til sin mobiltelefon, og sælgeren der startede en diskussion om religion. Han var utilfreds med Siaghis ikke-muslimske svar og prøvede at tvinge ham til at ære profeten og recitere den muslimske trosbekendelse.

Da Siaghi nægtede og fortalte at han var kristen, indgav sælgeren en anklage om at han havde fornærmet profeten, og da der ikke var andre vidner til episoden, blev der rejst tiltale mod ham.

Efter sigende havde sælgeren også set Siaghi give en cd til nogen, men han mødte aldrig op for at vidne om det i retten. Siaghis advokat siger at der ikke er nogen som helst beviser for anklagerne.

Både lokale algeriere såvel som internationale observatører udtrykte forfærdelse da dommeren afsagde sin dom. Angiveligt havde anklageren krævet en straf på to års fængsel og en bøde på 50.000 algeriske dinarer.

Eksperter i Algeriets behandling af kristne fortæller at algeriske domstole plejer at foretrække at udsætte domme der er til fordel for kristne for ikke at opildne muslimerne, og at de ligeledes plejer at være længe om at afsige endelige domme for ikke at fremprovokere international kritik af landets religionsfrihed.

Ifølge nyhedstjenesten Liberation Algérie var formålet med høringen i november at udfylde hullerne i oplysningerne i sagen for at retten kunne tage stilling til om dommen stod i rimeligt forhold til anklagerne.

Siaghi “nægtede endnu en gang kategorisk at han på nogen måde skulle havde fornærmet profeten”, ifølge Liberation Algerie. Med sig i retten havde Siaghi sin hustru og unge datter.

Dommeren har endnu ikke fastsat en dato for den næste høring hvor det forventes at dommen vil blive afsagt, men det frygtes at Siaghi står over for en langstrakt juridisk kamp. Mustapha Krim, formand for Den protestantiske Kirke i Algeriet, siger at han håber at kunne mobilisere et stort antal algeriere i protest. “Vi har planer om at mobilisere så mange som muligt, kristne eller ej, for a protestere mod den upræcise Lov nr. 06-03 fra 2006, som i praksis betyder at en person der ikke deler “visse islamisters” synspunkter kan blive dømt på løse rygter alene”, siger Krim.

Lov nr. 06-03 forbyder evangelisering blandt muslimer, samt distribution, produktion og opbevaring af materialer til det formål. Den bruges ofte i retssager mod kristne. Loven forbyder også kirker at fungere uden registrering.

I 2010 blev fire kristne ledere i Tizi Ouzou dømt til flere måneders fængsel for at have afholdt gudstjenester uden tilladelse, men fængselsstraffen blev gjort betinget. I 2008 idømtes en kristen leder i Tiaret ved navn Rachid Essaghir betingede straffe for to separate sager omhandlende vidnesbyrd om hans tro. Selvom de kristne anker disse domme, er resultatet sjældent endegyldigt. I de seneste år er mange algeriere konverteret til kristendommen, delvis på grund af kristne tv-udsendelser. Det har ofte ubehagelige konsekvenser for dem.

I oktober blev en mand tævet så alvorligt af sin fætter at han kom i koma fordi han havde set kristne tv-programmer. Hans navn og opholdssted er tilbageholdt af sikkerhedsgrunde. En protestantisk kirke i Ouargla i det sydlige Algeriet blev angrebet i februar, og det medførte ydre skader på bygningen. I oktober truede fire personer med at brænde kirken ned.

I et historisk træk godkendte regeringen i Algeriet i sommeren 2011 officielt Den protestantiske Kirke i Algeriet og autoriserede den til at fungere som råd for landets protestantiske kirker. Kirken blev etableret i 1972, men helt op til 2011 var kun Den katolske Kirke anerkendt af regeringen. På trods af godkendelsen af Den protestantiske Kirke skal de enkelte kirker stadig søge om registrering.

Algeriet lå på en 23.-plads på 2012 World Watch-listen over de 50 lande i verden hvor det er sværest at være kristen. Her nævnes bl.a. det øgede pres på de kristne, herunder diskriminering fra staten og familiemedlemmer. Det nævnes også at islamiske grupper i landet er blevet mere aktive i deres stræben efter at påvirke regeringen og at de overvåger de kristnes aktiviteter.

Kilde: Open Doors og Compass News