Indien

Ikke-kategoriseret

Indiske kirker forlanger at anti-kristen vold hører op

Af Redaktionen

Del artikel

Det øgede antal angreb på kristne kirker og ejendomme i Indien får nu Det Nationale Råd for Kirker i Indien (NCCI) til at reagere med en opfordring til at fremme social retfærdighed og lighed.

“Kirker bliver vandaliseret, præster og evangelister bliver angrebet, falske anklager om tvangskonverteringer bliver fremført mod dem, kristne troende bliver truet, ledere af kristne institutioner tvinges til at følge ordrer, folk nægtes retten til begravelse”, opsummeres det i en pressemeddelelse som NCCI udsendte d. 18. juli.

“Der rapporteres om sådanne hændelser i mange dele af Indien, især i delstaterne Karnataka, Chhattisgarh, Gujarat, Orissa og Assam”, ifølge NCCI, som udgøres af 30 protestantiske og ortodokse kirker, 17 lokale kristne råd og omkring 25 nationale organisationer. “Der bliver flere og flere angreb, og det er ved at blive et stort problem for os”, fortalte generalsekretæren i NCCI, pastor Roger Gaikwad, til ENInews.

Gaikwad sagde at NCCI har sendt deres pressemeddelelse til indenrigsministeren med en opfordring til regeringen om ikke at tillade “fascistiske og fundamentalistiske kræfter”.

I meddelelsen slås det fast at NCCI er imod tvangskonversioner og man beskylder “sammenhængen mellem økonomiske, sociale og politiske kræfter (Hindu-nationalister) for angrebene på de kristne”. Samtidig fremhæves det at disse hændelser har øget NCCI’s medlemmers fokus på social retfærdighed og lighed.

“Principperne om frihed, retfærdighed, lighed, fred og kærlighed er ved at blive undermineret i vores samfund. Vi opfordrer derfor modne indbyggere i landet til at stå fast over for kræfter som politiserer religion og kriminaliserer politik”, står der i meddelelsen.