Turkmenistan

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Pastor Ilmurad løsladt fra fængslet

Breaking news - opdateres løbende

Af Samuel

Del artikel

Dansk Europamission har netop modtaget en meget glædelig nyhed fra Turkmenistan om, at Pastor Nurliev blev løsladt fra arbejdslejren Seydi sammen med de andre benådede fanger kl. 14 d. 18. februar. Hans løsladelse var del af en generel amnesti beordret af præsidenten i anledning af flagdagen den 19. februar.

Hans hustru Maya er begejstret

“Dette var syvende gang, der blev givet amnesti – og endelig lykkedes det. Vi læste på internettet, at hans navn var på listen over dem, der var blevet benådet”,fortalte Maya Nurliev Forum 18.

“Han og de andre fanger blev transporteret med et specielt politi-tog til Mary, og vi skyndte os til stationen for at modtage ham”, fortæller hans kone Maya. “Hans løsladelse var så uventet, at vi glemte at købe blomster. Jeg har slet ikke ord for, hvor glade vi er.”

På  www.forfulgtekristne.dk  ,  Dansk Europamissions facebookside  og i Dansk Europamissions blad har man løbende kunnet læse om pastor Ilmurad Nurliev, der på baggrund af falske, fabrikerede anklager i 2010 blev idømt fire års fængsel. Han har været fængslet i knap 1½ år og skal således ikke afsone resten af de 2½ år han oprindelig var idømt.

Dansk Europamission har støttet pastor Ilmurad med mad og tøj vinteren 2011/2012.

På billedet ses Maya med sin mands bibel, mens hun stadig var adskilt fra ham.

Han blev dømt for “at have påført borgeren betydelige tab”. Hvad myndighederne således kaldte svindel, er dog det, kirken modsat opfatter som tiende, dvs. frivillig indbetaling af ti procent af den personlige indkomst til menigheden, hvilket er et bibelsk princip. Flere vidneudsagn mod pastor Ilmurad Nurliev viste sig desuden at være fabrikerede. Eksempelvis sad et vidne i fængsel på det tidspunkt, hun påstod, hun havde betalt penge til kirken, og havde derfor ikke mulighed for at betale pengene.

Tjente Jesus i fængslet

Det har forlydt, at pastor Ilmurad har været ved godt mod i fængslet. Han har fortalt om Jesus, og to medfanger er blevet kristne. Det var været et stærkt vidnesbyrd, at end ikke fængsel kunne standse ham i at tjene Jesus.

Kan nu genforenes med sin familie

Samtidig ved vi også, at han savnede familien, blandt andet sine børnebørn. Vi må takke Gud fordi pastor Imurad nu er blevet løsladt fra fængslet og kan blive genforenet med sin hustru Maya og den øvrige familie.