Indien

Ikke-kategoriseret

Hinduekstremistisk parlamentsmedlem dømt for drab i antikristne pogromer i Orissa

Af Redaktionen

Del artikel

Manoj Pradhan, som er medlem af den indiske delstat Orissas parlament, og som tilhører det hindunationalistiske parti BJP, blev den 9. september for anden gang dømt for et mord på en kristen i forbindelse med de antikristne pogromer i 2008 i distriktet Kandhamal. I juni blev han idømt syv års fængsel for mordet på den kristne Parikhita Nayak, men mindre end en måned efter blev han løsladt mod kaution. Nu er han så blevet idømt seks års fængsel samt en bøde svarende til 250 euro for også at have dræbt en anden kristen, Vikram Nayak, i forbindelse med pogromerne. En katolsk præst, der også har været advokat for de myrdede kristnes efterladte, fader Dibakar Parichha, udtalte i den forbindelse, at det gav en lille smule håb til ofrene for pogromerne i Kandhamal. En anden advokat, Markos Joseph Kunnumpurath, udtalte: “Nu kan ofrene få lidt af tilliden til det indiske juridiske system tilbage.”

Pradhan er blevet nævnt i forbindelse med 38 andre mordsager i samme forbindelse, men af disse er kun seks blevet taget i betragtning af domstolen. At han med en dom på syv års fængsel for mord har kunnet løslades mod kaution, har vakt harme blandt de mange kristne, hvis slægtninge blev dræbt af ekstremisterne, og det har undermineret deres tillid til retssystemet. Parikhita Nayaks enke, Rekha Nayak, har gennem sin advokat klaget til Indiens højesteret for at omgøre løsladelsen mod kaution, og foreløbig har Højesteret accepteret at behandle sagen.

Foreløbig er Manoj Pradhan tilbage i fængslet, denne gang for at begynde afsoningen af den anden fængselsstraf.

I perioden mellem december 2007 og august 2008 gik hinduekstremister til angreb på kristne og  dræbte 93 mennesker, brændte og plyndrede mere end 6.500 huse, ødelagde over 350 kirker og 45 skoler. Over 50.000 mennesker blev drevet på flugt ind i junglen, og mange lever stadig i interimistiske lejre. Nogle af de kristne, der forsøgte at vende tilbage til deres landsbyer, fik af lokale hinduer at vide, at de kun fik lov til det, hvis de “konverterede tilbage” til hinduismen. At “konvertere tilbage” er en tilsnigelse, idet mange af disse kristne aldrig tidligere har betegnet sig selv som hinduer, da de er stammefolk, der før har dyrket en traditionel naturreligion. De fleste af gerningsmændene til volden er stadig på fri fod, og i forbindelse med de retssager, som er foregået imod anklagede gerningsmænd, er vidner blevet truet til tavshed.

Kilde: AsiaNews