Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

I Nordkorea er det en forbrydelse at være kristen

I dette interview giver Tim Peters, der i årevis har hjulpet nordkoreanere i krise, et unikt indblik i, hvorledes styret har skabt et samfund baseret på frygt, og hvor det at være kristen er en af de værste forbrydelser, man kan begå.

Af Samuel

Del artikel

I hvilket omfang kan kristne praktisere deres tro i Nordkorea?

Faktisk er det at være kristen en meget alvorlig forbrydelse i Nordkorea. Når man er kristen, er Jesus herre i ens liv, og man siger dermed også nej til at deltage i personkulten omkring Kim Jong-il og hans far Kim Il-sung, hvilket opfattes som landsforræderi.

Billede: Tim Peters

Det er yderst risikabelt for kristne at have fællesskab med andre kristne, være i besiddelse af bibler og sprede evangeliet. Personer, der bliver opdaget, risikerer at blive sendt i fangelejre uden nogen retssag. Disse fangelejre minder om de koncentrationslejre, nazisterne byggede under 2. verdenskrig. Øjenvidneberetninger fortæller, hvorledes mennesker behandles på de mest grufulde og ydmygende måder, man kan forestille sig. Der er beretninger om, at styret i disse fangelejre hælder smeltet jern ud over kristne i et forsøg på at få dem til at fornægte deres tro.

Der er dog enkelte undtagelser. Der er enkelte lovlige kirker i hovedstanden Pyongyang, hvor efterkommere af de tidlige kristne slægter i landet har lov til at mødes. De må dog ikke evangelisere, og kirkerne tjener som “udstillinger”, som styret kan fremvise for at give gæster fra udlandet indtryk af, at der er trosfrihed i landet.

Desuden er det ikke blot forbundet med fare for personen selv, men også for vedkommendes familie, hvis han eller hun bliver arresteret for at have gjort sig skyldig i, hvad det nordkoreanske styre betegner som en forbrydelse. Ifølge nordkoreansk straffelov kan en hel familie straffes, hvis ét familiemedlem gør noget ulovligt, ligesom familier straffes for familiemedlemmers forbrydelser i tre generationer. Der findes således fangelejre for familier, hvor børn kan fødes, vokse op og tilbringe mange år af deres liv på grund af ‘forbrydelser’, en af deres forældre eller bedsteforældre påstås at have begået. Udover at det er strafbart at praktisere den kristne tro, er mange andre ‘forbrydelser’ også store nok til, at hele familier sendes i fangelejre. Eksempelvis er en upassende bemærkning om Kim Jong-il eller hans far, Kim Il-sung, strafbar, og det samme er tilfældet, hvis man på grund af uagtsomhed spilder vand eller blæk på billeder af dem.

Skaber det nordkoreanske styre dermed ikke et samfund baseret på frygt?

Jo, regimets magt er baseret på, at indbyggerne frygter for at blive straffet, i værste fald at blive sendt i koncentrationslejr. At en hel familie kan straffes, fordi ét familiemedlem er kristen, betyder, at familien kan lægge pres på familiemedlemmer for at de ikke skal blive kristne. Ligeledes kan en kristen tænke: “Jeg ønsker at praktisere min tro, men hvilke konsekvenser får det for mine børn? Vil de risikere at komme med mig i fangelejr?” Prisen for at være kristen er således meget høj i Nordkorea.

Man kan sige, at det nordkoreanske styre har skabt en samfundsstruktur med et indbygget socialt pres med det formål at hindre mennesker i at komme til tro på Jesus og åbent vidne om ham. Derfor er nordkoreanske kristne ofte meget forsigtige, når de alligevel vælger at dele de gode nyheder med deres landsmænd.

Dette gælder også i forhold til børneopdragelse. Skolelærere er trænede i at stille eleverne bestemte spørgsmål, der kan afsløre, om der findes bibler i børnenes hjem, og om en familie er kristen. Anvendelsen af denne taktik betyder også, at forældre presses til at skjule deres tro for deres egne børn og ikke opdrage dem i den kristne tro. I stedet forsøger styret at hjernevaske børn i skolen, ja, allerede fra børnehaven.

Kan du fortælle om den aktuelle situation i landet?

Landets leder Kim Jong-il er alvorligt syg. Dog er systemet, der er et familiedynasti og dermed unikt i kommunistisk sammenhæng, opbygget på en måde, så det sandsynligvis kan fortsætte, selv om efterfølgeren ikke er egnet som leder. Kim Jong-il har udpeget sin tredje søn, Kim Jong Eun, som sin efterfølger. Efter sigende har han en hensynsløs personlighed. Det er et dårligt tegn, at hans far har peget på ham som sin efterfølger, da han eventuelt vil stramme det strenge jerngreb, befolkningen allerede er fanget i.

Hvad kan kristne i Danmark gøre?

Hvad angår undergrundskirken har den brug for al den støtte, vi kan give den. På grund af manglen på mad og medicin i landet er den helbredsmæssige tilstand hos den ældre generation af ledere i undergrundskirken svækket. Med hjælp fra Dansk Europamission formidler vi derfor medicin til undergrundskirken i landet ad hemmelige kanaler, så syge og forfulgte nordkoreanske kristne kan få hjælp. Desuden kan de ældre lederes sundhedstilstand forbedres, så de sættes i stand til at træne en ny generation af ledere, der kan lede undergrundskirken i fremtiden. Endelige kan vi gøre en forskel for de forfulgte kristne i Nordkorea gennem vores forbøn. Bed for følgende: De forfulgte nordkoreanske kristnes helbred, at de har adgang til bibler, at de får god bibelundervisning, for deres sikkerhed, samt at Gud giver lederne visdom i arbejdet.