Iran

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Iransk konvertit kristen arresteret og hans hjem ransaget

Milad blev arresteret og er blevet ført til et ukendt sted.

Af Palle Flyger

Del artikel

Iranske kristne beder om forbøn for Milad Goodarzi, hvis hjem i Karaj blev ransaget i dag (11. december 2023) af fire medlemmer af det iranske efterretningsministerium. Det fortæller Dansk Europamissions projektpartner Middle East Concern.

Milad blev arresteret og er blevet ført til en ukendt destination. Milad var blevet løsladt fra Karaj Centralfængsel i marts 2023 som en del af en generel amnesti, der blev givet til fanger i anledning af 44-årsdagen for den islamiske revolution.

Han afsonede en fængselsdom på tre år (nedsat fra fem år efter appel) efter at være blevet dømt i juni 2021 for “at drive propaganda mod den islamiske republik” i henhold til den nyligt ændrede artikel 500 i straffeloven.

Milad havde allerede afsonet en fængselsdom på fire måneder i 2020 for samme anklage. Ændringerne af artikel 500 i 2021 øgede den maksimale fængselsstraf fra et til fem år.

Milad er en af de første kristne konvertitter, der er blevet straffet for fredeligt at udtrykke sin tro i henhold til de nye bestemmelser.

Bed venligst om, at:

– Gud vil støtte Milad under afhøringen og give ham visdom i sine svar,

– Gud vil opmuntre og trøste Milads familie,

– Der ikke vil blive rejst nye anklager mod Milad på grund af hans tro og relaterede aktiviteter,

– De iranske myndigheder vil ophøre med at chikanere og forfølge deres borgere på grund af deres religiøse overbevisning.

Dansk Europamissions givere sikrer, at familier til kristne samvittighedsfanger i Iran får økonomisk støtte. Samvittighedsfangen kan nemlig ikke bidrage økonomisk til sin familie som derfor er i en vanskelig situation. Gennem Dansk Europamission kan man give mad, lægehjælp samt støtte til at dække udgifter til husleje, vand, el og varme til familier i Iran, hvor den ene ægtefælle sidder i fængsel for sin kristne tros skyld.