Turkmenistan

Bibelsmugling og -oversættelse

Bibeloversættelse vækker glæde i Turkmenistan

Omkring årsskiftet 2008/2009 og sommeren 2009 støttede mange danskere oversættelsen af Bibelen til turkmensk samt trykning af bibeldele til landet. I dette interview fortæller Marina Lomova, der koordinerer projektet, om bibelarbejdet

Af Samuel

Del artikel

Hvad betyder oversættelsen af Bibelen til turkmensk for de troende i landet?

De turkmenske kristne elsker at kunne læse Bibelen på deres modersmål. De er meget taknemmelige for mennesker, der giver dem Guds Ord på turkmensk og støtter trykningen af bibeldele.  

Deler de turkmenske troende evangeliet med deres medborgere?

Ja, det gør de. Jeg kender f.eks. en præst, hvis hustru og søn blev dræbt i et trafikuheld, da en mand i en anden bil kørte ind i dem. Efterfølgende spurgte mandens familie, hvad de kunne gøre for præsten og den mindste datter, han havde tilbage. [Årsagen til denne forespørgsel fra familien var, at præsten ud fra turkmensk kultur i sådanne tilfælde,kunne kræve blodpenge eller blodhævn af familien, uanset om drabet var uforsætligt eller ej, red.] Det valgte præsten dog ikke at gøre. Han tilgav i stedet manden og familien og sagde til dem: ”Det bedste, I kan gøre, er at tage imod Jesus i jeres hjerter. Præsten og hans datter besøgte efterfølgende manden og hans familie. Han prædikede for dem ud fra 1. Korinterbrev kap. 13 og sagde, at kun Guds kærlighed havde gjort deres møde muligt. Efter fire timer modtog 15 af familiemedlemmerne Jesus som deres Gud og frelser. Præsten tilbød dem bibeldele og børnebibler på turkmensk. Præsten fortalte desuden, at han havde nok bøger til alle, og at han var taknemmelig over for Gud, som havde tilladt ham at give familien De gode Nyheder til trods for de triste omstændigheder.  

Hvordan distribueres bibeldelene?

Distributionsprocessen tilpasses løbende efter, hvad der ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser er hensigtsmæssigt. I distributionsprocessen spørger vi altid de lokale troende, hvordan de ønsker, vi skal distribuere bibeldelene. Vi ønsker nemlig ikke at foretage os noget, der kan påføre dem yderligere forfølgelse midt i de meget hårde forfølgelser, de i forvejen gennemgår.

Støt bibeloversættelsesarbejdet nu, tak:

Støt