Egypten

Ikke-kategoriseret

Egypter nægtet retten til at konvertere til den kristne tro

Af Redaktionen

Del artikel

En dommer i Cairo afviste lørdag den 13. juni en egyptisk konvertits forsøg på at ændre religiøs status på sit id-kort fra muslim til kristen. Det er anden gang, det mislykkes for en muslimsk-født konvertit til kristendommen at udøve en forfatningsgaranteret religionsfrihed. For Maher El-Gohary, som er blevet overfaldet på gaden, udsat for dødstrusler og tvunget til at leve i skjul som følge af retssagen, som blev indledt for 10 måneder siden, var der ingen trøst at hente i lørdagens resultat. “Jeg er skuffet over det, som er sket, og rystet over afgørelsen, for jeg har strakt mig meget langt og været igennem mange trængsler,” sagde han.

El-Gohary er blot den anden muslimsk-fødte konvertit i Ægypten efter Mohammed Ahmed Hegazy, der anmoder om en sådan statusændring. El-Goharys sag ville kunne indbringes for højesteret, sagde hans advokat. “Det slutter ikke her, det er kun begyndelsen,” sagde Nabil Ghobreyal. “Jeg går til en højere instans, for jeg har ideer, og jeg vil kæmpe hele vejen.”

Generalsekretær i Dansk Europamission, pastor Henrik Ertner Rasmussen, udtaler i den forbindelse: Sagerne om Maher El-Goharys og Mohammed Ahmed Hegazys identitetskort er ikke blot sager om bureaukratiske regler. Begge mænd har udvist et nærmest overmenneskeligt mod ved at stå frem og udfordre det egyptiske retssystem for at kræve det, som burde være en selvfølgelig menneskerettighed: Valget af religion eller livsanskuelse. Det egyptiske retssystem er desværre gennemsyret af islamisme, selv om der også inden for systemet findes mange efter vore danske begreber retskafne mennesker.

Da jeg selv boede i Egypten, blev en bizar sag afgjort af domstolene til islamisternes fordel. En universitetsprofessor blev indklaget for domstolen af islamister med påstand om, at han skulle dømmes til at blive skilt fra sin kone. Med sine meninger om muligheden for en reform af islamisk lov havde han efter islamisternes opfattelse fortabt sin ret til at kalde sig muslim, og da en ikke-muslimsk mand ikke kan være gift med en muslimsk kvinde, skal et sådant blandet ægteskab opløses. Således dømte domstolen da også, men det hører med i billedet, at professorens kone absolut ikke ville skilles fra sin mand, så de to måtte gå i eksil.

På trods af disse himmelråbende urimelige domstolsafgørelser er alene det, at El-Gohary og Hegazy har kunnet føre disse retssager, en slags sejr. Sagerne har betydet, at muligheden for selv at vælge sin tro er blevet et offentligt debatemne, hvor det før har været nærmest tabu. I 90-erne skulle man kigge sig tilbage over begge skuldre, før man overhovedet turde nævne begrebet ”frafald fra islam” eller ”religionsskift”. Hvis man ikke var forsigtig, kunne man risikere, at den statslige sikkerhedstjeneste ville begynde at overvåge en, for disse begreber anses for så stor en trussel mod statens sikkerhed og landets stabilitet, at sikkerhedstjenesten er nødt til at holde øje med personer, der lufter sådanne ideer. På det punkt er intet ændret, og i løbet af de to mænds retssager er der fremkommet dødstrusler både mod El-Gohary, Hegazy og deres advokater, og det er ikke alene privatpersoner, der truer, men også den statslige sikkerhedstjeneste, der er kendt for ikke at være blødsøden over for folk, der konverterer fra islam til kristendommen. Der berettes om mange tilfælde af tortur af sådanne konvertitter i sikkerhedstjenestens varetægt.

Alligevel vokser antallet af konvertitter fra islam til kristendommen i Egypten ligesom i resten af den muslimske verden. Derfor vil vi fra Dansk Europamissions side opfordre stærkt til forbøn for den muslimske verden og især for de muslimer, der kommer til tro på Jesus som den korsfæstede Herre og Frelser.

Kilde: Compass Direct News