Egypten

Ikke-kategoriseret

En ”svinestreg” mod Egyptens kristne

Alle deres svin skal slagtes, og kun kristne er svineavlere

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Den egyptiske regering dekreterede den 29. april efter en parlamentsbeslutning, at alle svin i Egypten skulle slagtes. Først henviste regeringen til risikoen for smitte med den såkaldte svineinfluenza som grund til nedslagtningen. Da der kom protester over denne forholdsregel, og da denne begrundelse ikke viste sig at være saglig, idet der på det tidspunkt ikke var ét eneste svin i hele verden, som var smittet med netop H1N1 virus, henviste regeringen til, at det var på tide at få reguleret svineavlen i landet efter mere hygiejniske regler. Derfor skulle alle eksisterende svinebesætninger nedslagtes, fordi der angiveligt ikke var styr på hygiejnen, og først efter en periode på tre år kunne det igen tillades at holde svin.

Der blev nævnt kompensationsbeløb på 600, 1.000 og 2.000 egyptiske pund, men efterhånden som nedslagtningerne skrider frem, viser det sig at de udbetalte kompensationer pr. svin kun er på 130 pund. Et egyptisk pund svarer til knap en dansk krone.

Det ser ud til, at de egyptiske lovgivere har set hysteriet omkring ”svineinfluenzaen” som en kærkommen anledning til at sætte den egyptiske kristne minoritet under ekstra pres. Alle svineavlere i Egypten er kristne, og svinene holdes fortrinsvis af fattige familier, hvis eneste eksistensgrundlag er genbrug af affald fra storbyernes husholdninger. Spiseligt affald bliver givet til svinene, mens plastic, metal og andet genanvendeligt affald går ind i en fint forgrenet genbrugsindustri, der fortrinsvis findes i ”affaldsbyerne” omkring Cairo. Den kendteste af disse ”affaldsbyer” ligger for foden af Muqattam-bjerget. Her har de kristne gennem de sidste 30 år efterhånden bygget kirker og et kloster. Hele komplekset er centrum for en stor vækkelse. Den største af kirkerne har mindst 10.000 siddepladser og er formet som et amfiteater, mens selve alterpartiet ligger i et hulrum i bjerget, hvor det er beskyttet mod vejr og vind.

Vækkelsesmøderne tiltrækker rig og fattig fra nær og fjern. Jeg har set dyre sportsvogne fra Alexandria, 300 km væk, stå på parkeringspladsen ved kirkeområdet ved Muqattam. Denne bils ejere må være millionærer, men de har tilsyneladende ikke noget imod at sidde på kirkebænk med de fattige affaldssamlere i denne landsby, hvor stanken af affald er ret mærkbar. Gud har dog også velsignet de stedlige præsters virke med mange tegn og undere, heriblandt mirakuløse helbredelser. Vækkelsesmøderne forløber som evangeliske vækkelsesmøder, men når præsten træder frem for at prædike, viser det sig, at han er koptisk ortodoks ligesom flertallet af de egyptiske kristne.

Den koptisk ortodokse tro har dog altid været åben for Guds underfulde indgriben i menneskers liv, og vi må håbe og bede for, at Gud også nu vil gribe ind i disse kristnes liv, som nu er i ruiner på grund af en tåbelig sammenblanding af politik og religiøst begrundet afsky for visse dyrearter.