Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Meningsmåling: Flere konvertitkristne i Iran end først antaget

Meningsmåling indikerer, at op mod 800.000 muslimer i Iran kan være blevet kristne, mens blot 32% af befolkningen identificerer sig som shia-muslimer.

Meningsmåling: Flere konvertitkristne i Iran end først antaget

En ny undersøgelse bekræfter i høj grad det indtryk, Dansk Europamisson har haft af udviklingen i landet, men som indtil nu har været baseret på vidnesbyrd og skøn.  

1,5% af de adspurgte iranere angiver i en ny meningsmåling, at de er kristne. Antallet af kristne i Iran kan på denne baggrund estimeres til i alt ca. 1,04 millioner, hvor både konvertitkristne og etniske kristne medregnes. Dette tal er markant højere end tidligere antaget. Der er altså grund til at revurdere vores opfattelse af antallet af konvertitkristne i Iran. Vi kan nu ikke nøjes med et konservativt skøn på 100.000-500.000 konvertitkristne i Iran, som Miller og Johnstone anslog tallet i 2015.   

Meningsmålingen skelner ikke mellem konvertitkristne og traditionelle, etniske kristne, som armeniere, assyrere og kaldæere. Men ud fra en vurdering af, at der i Iran er omkring 250.000 etniske kristne, må vi på baggrund af resultatet formode, at der er omkring 800.000 konvertitkristne i landet. Det står således meget klart, at kirken i Iran er i vækst.  

 

Meningsmåling gennemført på sociale medier 

Undersøgelsen Iranians’ attitudes toward religion er foretaget af den uafhængige forskningsenhed GAMAAN fra Holland i juni 2020Med denne meningsmåling søger man at få svar på iranernes holdning til religion, hvilket af sikkerhedshensyn vanskeligt kan diskuteres offentligt. Undersøgelsen, med deltagelse af knap 40.000 anonyme iranere, giver således et unikt indblik i iranernes holdninger til religion og gør det muligt at medregne hemmeligt troende 


Undersøgelsen, med deltagelse af knap 40.000 anonyme iranere, giver et unikt indblik i iranernes holdninger til religion og gør det muligt at medregne hemmeligt troende.


Efter undersøgelsen var blevet delt på sociale medier, besvarede knap 40.000 iranere spørgeskemaundersøgelsen. Respondenterne er alle over 19 år, bor i Iran og er i stand til at bruge internettet og læse spørgsmålene, hvormed resultatet af disse besvarelser ifølge GAMAAN kan generaliseres til 85% af den øvrige befolkning og dette med 95% sandsynlighed. Udsnittet på 85% af befolkning, som repræsenteres i undersøgelsen, kaldes populationen.  

Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved undersøgelsens repræsentativitet på baggrund af udvælgelsesmetoden. For det første ved man ikke, med hvilken sandsynlighed de enkelte respondenter er udtrukket fra populationenhvorfor det er vanskeligt med sikkerhed at sige noget om fejlmargener. Desuden er der risiko for selvselektion, dvs. at kun dem med en særlig interesse i emnet deltager, og at man dermed opnår en skævhed i udvælgelsen. Der er altså risiko for, at man fejlestimerer bl.a. antallet af kristne. GAMAAN har dog forsøgt at imødekomme disse problemer ved at dele spørgeskemaet i alsidige grupper på bl.a. Facebook, ligesom man har foretaget en vægtning af respondenternes svar i overensstemmelse med populationen i forhold til en række demografiske parametre. Man har dermed søgt at udjævne skævheden, hvilket øger resultaternes troværdighed 

Undersøgelsen af iranernes holdning til religion viser endvidere, at 6% af populationen er konverteret fra én religiøs orientering til en anden, herunder bl.a. kristendom. Iranerne fravælger i stigende grad shia-islam, og ifølge undersøgelsen identificerer blot 32% af populationen sig som shia-muslimer 

Denne udvikling kan bl.a. tolkes som en modreaktion på det islamiske præstestyre i landet, og undersøgelsen indikerer da også en kritisk holdning til regimet, der styrer landet i overensstemmelse med islamisk lov. Ifølge undersøgelsen mener 68% af populationen, at religiøse forskrifter bør ekskluderes fra den nationale lovgivning, uanset om flertallet i parlamentet er troende.  

Eksempelvis kan der observeres en modvilje mod forbuddet om at indtage alkohol, idet undersøgelsen viser, at 35% af populationen lejlighedsvist eller regelmæssigt drikker. Et andet eksempel, der understøtter den generelle kritik, er iranernes modvilje over for loven om at bære hijab i det offentlige rum. Ifølge undersøgelsen er omkring 72% af populationen imod dette påbud.  

Fakta: 61.788 nye testamenter på persisk
Alene i 2019 gjorde Dansk Europamissions givere det muligt, at 61.788 eksemplarer af Det Nye Testamente kunne trykkes. De er ved at blive indført i landet, og vores samarbejdspartner skønner, at omkring 15% af alle modtagere af nye testamenter bliver kristne. 

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter nu